xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์กรุงไทย MOU วิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - แบงก์กรุงไทย MOU วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พัฒนาสู่สถาบันการศึกษาอัจฉริยะ หรือ Smart college ก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด ผ่านนวัตกรรมกรุงไทยดิจิทัลแพลตฟอร์ม อำนวยความสะดวกทางการเงินแก่บุคลากร นักเรียน และแขกผู้มาเยือน

วันนี้ (14 ก.พ.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันอัจฉริยะ (Smart college)การพัฒนาสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านนวัตกรรมกรุงไทย (Digital Platform )อำนวยความสะดวกทางการเงินให้กับ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการกับวิทยาลัยเทคนิค

โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ.กรุงไทย นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย นายรังสรรค์ อยู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมงาน

นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวว่า ในนามวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอขอบคุณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือ กับวิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น ในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอัจฉริยะ (Smart college)สู่การพัฒนาเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ ผ่านนวัตกรรมกรุงไทย (Digital Platform) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับวิทยาลัย
ด้านนายรังสรรค์ อยู่สุข ผอ.ฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nationale-Payment Master Plan) ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และภาคเอกชนที่จะชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น


โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ Smart College ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด


ขณะที่นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ระบุว่า ถือเป็นเรื่องดีที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารการจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ kKTECH Smart College โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมทางการเงินธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในรูปแบบที่ทันสมัย


กรุงไทยผนึกโรงพยาบาลสมุทรปราการเชื่อมระบบดิจิทัลก้าวสู่ Smart Hospital ต้นแบบโรงพยาบาลภาครัฐ
กรุงไทยผนึกโรงพยาบาลสมุทรปราการเชื่อมระบบดิจิทัลก้าวสู่ Smart Hospital ต้นแบบโรงพยาบาลภาครัฐ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และ นายผยง ศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าว โรงพยาบาลสมุทรปราการSmart Hospital เชื่อมระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับสาธารณสุขโดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรพร้อมร่วมพัฒนาระบบ HealthCare System เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนและสนับสนุนโรงพยาบาลสมุทรปราการก้าวสู่ Smart Hospital เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...