xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทย จับมือ รพ.สมุทรปราการ ผุด SmartHospital ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงไทย จับมือร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ พัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลในระบบดิจิทัล "HealthCare System" หวังเป็นต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ ยกระดับการให้บริการสาธารณสุข ก้าวสู่ Smart Hospital เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการผลักดันโรงพยาบาลในสังกัดสู่การเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา ตลอดจนช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และดิจิทัลแพลตฟอร์มมาเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลสมุทรปราการ กับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และไร้รอยต่อ ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารงานและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบโรงพยาบาลภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ กล่าวว่า โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นศูนย์กลางในการรักษาของจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง รองรับประชากรถึง 2.5 ล้านคน โดยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 600 เตียง ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ แก่ประชาชน โดยมีการบริหารงานที่มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขใน 3 ด้าน คือ 1.ประชาชนสุขภาพดี ลดอัตราการรอคอยในการใช้บริการจาก 120 นาที เหลือ 24 นาที 2.คนทำงานมีความสุข ลดขั้นตอนการทำงานลง 70% 3.ระบบสุขภาพยั่งยืน สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นถึง 15 ล้านบาท ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในการก้าวสู่ Smart Hospital ทำให้บริการทางการแพทย์ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทยในการนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและการเงินมาต่อยอดการบริหารและการให้บริการของโรงพยาบาลเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital

ขณะที่ นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐพร้อมสนองนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข ด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคตของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องต่อแผนงานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อันเป็น 1 ใน 5 Ecosystems หลักของธนาคาร ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างธนาคารและโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในการพัฒนา Smart Hospital อันเป็นการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศและเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์แบบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

“ธนาคารได้ร่วมกับโรงพยาบาลนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการให้บริการโดยการบูรณาการแบบครบวงจร ประกอบด้วย Self Check-in เครื่องตรวจร่างกายอัตโนมัติ AI Chat Bot อัจฉริยะ เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ระบบการสั่งงานด้วยเสียง Telemedicine การปรึกษาเพื่อหาแนวทางการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ผ่านระบบ VDO Conference HIE Blockchain ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานให้บริการทางการแพทย์และระบบ Self Payment หรือระบบการชำระเงินด้วยตนเองที่สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลก่อนชำระเงินได้แบบเรียลไทม์ ทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ อีกทั้งสามารถเลือกชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXTและธนาคารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสดให้แก่โรงพยาบาล” นายผยง ศรีวณิช กล่าวปิดท้าย

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ในหลายโครงการ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชิมช้อปใช้ โครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และโครงการบริหารจัดการสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวจำนวนกว่า 4.5 ล้านราย และธนาคารมีความพร้อมร่วมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการนำเทคโนโลยีการตรวจสอบตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อนำการบริการทางการแพทย์เข้าถึงประชาชนได้ตรงกลุ่ม และมีประสิทธิภาพผ่านการให้บริการสิทธิรักษาพยาบาลต่างๆ


กรุงไทยผนึกโรงพยาบาลสมุทรปราการเชื่อมระบบดิจิทัลก้าวสู่ Smart Hospital ต้นแบบโรงพยาบาลภาครัฐ
กรุงไทยผนึกโรงพยาบาลสมุทรปราการเชื่อมระบบดิจิทัลก้าวสู่ Smart Hospital ต้นแบบโรงพยาบาลภาครัฐ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และ นายผยง ศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าว โรงพยาบาลสมุทรปราการSmart Hospital เชื่อมระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับสาธารณสุขโดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรพร้อมร่วมพัฒนาระบบ HealthCare System เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนและสนับสนุนโรงพยาบาลสมุทรปราการก้าวสู่ Smart Hospital เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...