xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ราชบุรี เรียกประชุมด่วน กรณีหน้ากากอนามัยมีการปรับราคาสูงขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการป้องกันราคาหน้ากากอนามัยมีราคาสูงขึ้นและพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบร้านที่กักตุนและไม่ปิดป้ายแสดงคาราสินค้าหน้ากากอนามัย

วันนี้ ( 7 ก.พ. ) ที่ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหาแนวทางการป้องกันร้านค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคาและไม่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดทำคำสั่งเป็นประกาศจังหวัดเรื่องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เรียบร้อยแล้วและจะแจ้งไปยังสถานีตำรวจทุกสถานี อำเภอทุกอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมานตรีทุกเทศบาล หอการค้าจังหวัด

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการดังกล่าว โดยหลังจากนี้หากพบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาหรือกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาทางเจ้าพนักงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ในกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมและกักตุนสินค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีขณะนี้ได้ประสานไปยังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนให้จัดการฝึกอบรมประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เองและแจกจ่ายไปยังประชาชนที่มีความต้องการ

สำหรับประชาชนที่พบเห็นร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาหรือกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 032-315046 ,032-315450 หรือสายด่วนการมการค้าภายใน 1569 และศูนย์ดำรงธรรมราชบุรี 032-332062 ,092-962-3272


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...