xs
xsm
sm
md
lg

ทลฉ.สนับสนุนงบ 5 แสนบาท จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชนรอบท่าเรือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนงบประมาณ 5 แสนบาท จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ชุมชนรอบท่าเรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหาร สนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า ทางท่าเรือฯ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมชุมชน ของท่าเรือแหลมฉบัง

โดยให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่ 39 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 110 คน ในวันที่ 3 ก.พ. ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. และวันที่ 17 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และวันที่ 18 ก.พ. ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินโครงตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ชุมชนรอบท่าเรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว

สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการนั้น เป็นเงิน 5 แสนบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ "ม่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ" เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามค่านิยมที่ว่า "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร"


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...