xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในพื้นที่อีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จันทบุรี - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมสาธิตการการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศใน จ.จันทบุรี เพื่อให้เป็นต้นแบบการลำเลียงผู้ป่วยด้วยระบบ Sky doctor ในพื้นที่โครงการอีอีซี

วันนี้ (28 ม.ค.) เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในพื้นที่ จ.จันทบุรี สระแก้ว ตราด และระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่สนามบินท่าใหม่ 3141 ฝูงบินทหารเรือ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผลักดันการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตอีอีซี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบ Sky doctor เพื่อเป็นต้นแบบในการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศ เขตสุขภาพที่ 6 โซนภูเขา 4 จังหวัด

ประกอบด้วย จ.จันทบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง ซึ่งในการปฏิบัติงานได้มีจำลองและการสาธิตการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ด้วยความร่วมมือจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และสถานที่ฝึกสนามบินท่าใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความมั่นใจต่อการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...