xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ประจำปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ประจำปี 2563 จำนวน 111 ทุน

วันนี้ (20 ม.ค.) ที่อาคารโดมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 110 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยมีนายชัยพร พันธ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ลพบุรี เป็นผู้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ โดยได้ทรงเป็นประธานทุนครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 ทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้แก่เด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ มามอบให้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก และเด็กพิการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามที่มูลนิธิกำหนดไว้ ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการมากที่สุด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...