xs
xsm
sm
md
lg

“จุติ”ย้อนถาม ส.ส.เสนอเปิดสถานบริการทางเพศ-เซ็กส์ทอย ยอมหรือไม่ ถ้าญาติถูกตีทะเบียนโสเภณี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิษณุโลก - "จุติ ไกรฤกษ์" ย้อน ส.ส.โพสต์เสนอเปิดสถานบริการทางเพศ-ร้านเซ็กส์ทอย แก้ปัญหาข่มขืน ถามยอมได้หรือไม่ถ้าคนในครอบครัวถูกตีทะเบียนบริการทางเพศ


วันนี้(17 ม.ค.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รูปแบบภัยอันตราย วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายแกนนำสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) แกนนำสภาเด็กและเยาวชน พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 168 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงและความซับซ้อน ซึ่งขบวนการค้ามนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์อยู่ตลอดเวลา รูปแบบที่พบในประเทศไทยมากที่สุด คือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ทั้งเรื่องการค้าประเวณี การเผยแพร่ภาพและสื่อลามกทางออนไลน์ รองลงมาคือ การบังคับใช้แรงงานและการนำคนมาขอทาน

แต่การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อน เพราะต้องทำงานอยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับหลักมนุษยธรรม ทำให้การทำงานของทุกหน่วยงานต้องพบกับความท้าทาย และเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจในเวทีระหว่างประเทศ

ซึ่ง พม.ในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการป้องกันกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รูปแบบภัยอันตราย วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแจ้งเหตุ


สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงาน กลต. และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาคุณแม่วัยใส รวมถึงการเสริมสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงมิให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ Mrs. Christa Hayden Sharpe (Regional President, Asia Pacific, IJM) องค์การยุติธรรมนานาชาติ สหรัฐอเมริกา (International Justice Mission - IJM) ยังเดินทางมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างพลังแกนนำสตรี เพื่อเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ บทเรียนความสำเร็จของ International Justice Mission” เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และโอกาสในการรับฟัง แลกเปลี่ยนมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบทบาทสตรี และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

เพราะประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้โดยเพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมไปถึงสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับกระทรวง พม.อย่างดียิ่ง และหวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงตามความความมุ่งมั่นเพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

และขอยืนยันว่า กระทรวง พม. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมเครือข่ายแกนนำสตรีให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ต่อข้อถาม กรณีที่ ส.ส.(เต้ มงคลกิตติ) ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ว่าการแก้ปัญหาข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเปิดสถานบริการทางเพศและร้านเซ็กส์ทอยอย่างถูกกฎหมายนั้น นายจุติมองว่าเป็นความคิดเห็นได้หลากหลายแต่อย่าสร้างความแตกแยก แต่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงก็ต้องมีการลงทะเบียนในเรื่องของบริการทางเพศ ถ้าใครโดนตีทะเบียนเป็นบุคคลอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้วน่าจะกระทบกระเทือนกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่มีใครยอมรับได้และถามว่า จะยอมรับได้หรือไม่ หากคนในครอบครัวถูกตีทะเบียน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...