xs
xsm
sm
md
lg

ชาวไร่อ้อยเมืองกาญจน์สนองนโยบายรัฐบาล นำร่องรณรงค์เก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยขานรับนโยบายรัฐบาล และจังหวัดกาญจนบุรี นำร่องรณรงค์เก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้รับการยกให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชน ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

วันนี้ (11 ธ.ค.) นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิชญ์ ชินธรรมมิตร ผู้จัดการบริษัท เค.ซี.เกษตรกรรม จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ทำไร่อ้อย เก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยงดการเผาอ้อย และจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการและแก้ไข โดยความร่วมกันจากทุกภาคส่วน อีกทั้งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมาตรการขอความร่วมมือ

ด้านการบริหารจัดการเพื่อเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชน รวมถึงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยมีกรอบแนวคิดใช้หลักการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางโรงงานน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลองและเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้เห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลและประกาศของจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีมติร่วมกันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย หันมาตัดอ้อยสด พร้อมทั้งได้จัดโครงการรณรงค์การเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนส่วนรวม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแนวทางการตัดอ้อยสดของกลุ่มชาวไร่อ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ยั่งยืนผ่านวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบต่างๆ

ทั้งนี้ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าส่วนราชการ และชาวไร่อ้อย ได้ร่วมกันตัดอ้อยสด พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้เครื่องมือในการตัดอ้อยสดอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...