xs
xsm
sm
md
lg

จัดแข่งควายสวยงามกระตุ้นพี่น้องไทยหันมาเลี้ยงควายกันเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี-อบจ.อุดรธานี ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จัดการประกวดควายสวยงาม ปี 62เพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น หวังร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้านให้คงอยู่คู่สังคมไทยยาวนาน

วันนี้ ( 7 ธ.ค.62) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดควายสวยงาม ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงควายจากทั่วประเทศและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดควายสวยงาม ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดควายสวยงามครั้งนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เลี้ยงควายและผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือกควายที่มีลักษณะที่ดีไว้ขยายพันธุ์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น เป็นสถานที่ได้แสดงผลงานในการพัฒนาการผลิตควายและเป็นการบูรณาการร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้านให้คงอยู่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีค่าสมัคร และให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมฟรี

การจัดกิจกรรมประกวดควายสวยงาม ในครั้งนี้ กำหนดไว้ 2 ประเกท คือ ประเภทควายทั่วไป มี 12 รุ่น (ฟันน้ำนม) ควายดำเพศผู้ (ฟันน้ำนม) ควายดำเพศเมีย, ควายดำเพศผู้ (ฟันแท้ 1-2 คู่) ควายดำเพศเมีย (ฟันแท้ 1-2 คู่) (ฟันแห้ 3 คู่ขึ้นไป) ควายดำเพศผู้, ควายดำเพศเมีย (ฟันแห้ 3 คู่ขึ้นไป) ควายดอนเพศผู้ (ฟันน้ำนม) ควายดอนเพศเมีย ควายดอนเพศผู้ (ฟันแท้ 1 คู่ขึ้นไป) ควายดอนเพศเมีย (ฟันแท้ 1 คู่ขึ้นไป) ควายแคระเพศผู้ (ควายดำ/ควายดอน) ควายแคระเพศเมีย (ควายดำ/ควายดอน)


อีกประเภทหนึ่ง คือ ประเภทควายในพื้นที่ (เขตจังหวัดอุดรธานี) มี 2 รุ่น คือ ควายเพศผู้ (ควายดำ/ควายดอน) ควายเพศเมีย (ควายดำ/ควายดอน) ซึ่มีผู้สนใจส่งควายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดควายสวยงาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครบทุกรุ่น รวม 124 ราย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น