xs
xsm
sm
md
lg

อาชีวะอุบลฯ ร่วมทีวีบูรพา อบรม นศ.ผลิตสื่อ "อวด-ดี อาชีวะ 5"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุบลราชธานี - วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี เปิดบ้านร่วมทีวีบูรพา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อบรมนักศึกษาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 5” ครั้งที่ 1

ที่หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “อวด-ดี อาชีวะ 5” “อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม” ประชันความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย เข้าสู่ปีที่ 5 ชิงรางวัล 380,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัททีวีบูรพา จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 เพื่อผลิตและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยหลังการอบรมนักศึกษาต้องส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันรอบแรกในวันที่ 24 มกราคม 2563
จากนั้นจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เป็นครั้งที่ 2 เพิ่มเติมความเข้าใจให้นักศึกษามากขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 และจะต้องส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมจัดงานประกาศรางวัลสุดยอดผลงาน อวด-ดี อาชีวะ 5 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ นำผลงาน และความดีของชาวอาชีวศึกษามาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสู่การเป็น “ฝีมือชน คนสร้างชาติ”


สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ผ่านมาในการประกวดปีที่ 1 สามารถคว้ารางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม ปีที่ 2 คว้ารางวัลชมเชยหัวข้อสุดยอดฝีมือ ปีที่ 3 คว้ารางวัลสุดยอดฝีมือ รางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม รางวัลมาตรฐานระดับยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชยหัวข้อสุดยอดฝีมือ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...