xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เอาสารพิษ! เมืองช้างเดินหน้าพลิกฟื้นผืนดินด้วยเกษตรอินทรีย์ พร้อม Kick Off หว่านปอเทืองลงแปลงนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุรินทร์ - ไม่เอาสารพิษ! เมืองช้างเดินหน้าพลิกฟื้นผืนดินด้วยแนวคิดเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 พร้อม Kick Off หว่านเมล็ดต้น “ปอเทือง” บนพื้นที่นากว่า 115 ไร่ เพื่อสร้างทุ่งปอเทืองเป็นท่องเที่ยวและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด ผู้ว่าฯ โชว์ฝีมือทั้งหว่านและขับรถไถนาเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแปลงนาบ้านตาลวก หมู่ที่ 11 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานแถลงเปิดตัวโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 ร่วมกับนายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าผลักดันสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับการทำการเกษตรกรรรมแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
เพื่อให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างมีระบบและครบวงจรห่วงโซ่แห่งคุณค่า ประกอบด้วยต้นทาง คือ การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต องค์ความรู้และข้อมูลที่จำเป็น กลางทาง คือ การผลิตตามหลักเกษตรอินทรีย์ การตรวจรับรอง แปรรูป เพิ่มมูลค่า และปลายทาง คือ ระบบขนส่ง การตลาด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งตั้งมั่นว่าจะนำพาเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์กลับมาในแบบยุค 4.0

จากนั้นได้ร่วมกัน Kick Off หว่านปอเทืองลงแปลงนา โดย มีช้างน้อย เข้าร่วมกิจกรรมถือตะกร้าใส่เมล็ดต้นปอเทือง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกันหว่านเมล็ดต้นปอเทืองลงบนพื้นที่แปลงนาจำนวนกว่า 115 ไร่ ติดกับถนนเส้น 214 สุรินทร์-ปราสาท ซึ่งทางนายอำเภอปราสาท นายประภาส ศรีจันทร์เวียง ได้ขอความสมัครใจจากเจ้าของพื้นที่นาเพื่อหว่านเมล็ดต้นปอเทือง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงผืนดินด้วยวีถีเกษตรอินทรีย์ และเมื่อต้นปอเทืองเจริญเติบโตและออกดอกสีเหลืองเต็มพื้นที่นา จะเพิ่มสีสันสวยงามกับผืนนาที่แห้งแล้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้สัญจรผ่านเส้นทางถนนสายหลักได้เข้าไปถ่ายรูปเช็คอิน รวมทั้งจะเป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเมื่อถึงช่วงไถกลบ ปอเทืองจะเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์โชว์ฝีมือทั้งหว่านเมล็ดปอเทืองและขับรถไถนาไถกลบด้วยตนเองด้วย

โดยในระยะแรก จ.สุรินทร์จะส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่นา 2 ข้างทางของถนนสายหลัก ในเขต อ.ปราสาท อ.เมืองสุรินทร์ อ.จอมพระ และ อ.ท่าตูม เพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูปทุ่งปอเทือง ก่อนที่จะมีการรณรงค์ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุก 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 3 ล้านไร่ ได้หันมาสนใจและเดินรอยตามวิถีเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ต่อไปให้มากที่สุด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...