xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.ระยอง จัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ระยอง - อบจ.ระยอง จัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2562 พร้อมเปิดหอเฉลิมพระเกียรติ ค่ากว่า 139 ล้านบาท รวบรวมพระราชกรณียกิจ-พระราชประวัติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวง ร.๙


วันนี้ (1 ธ.ค.) นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เป็นประธานเปิดงานพระบรมราชานุสรณ์”วันภูมิพลมหาราชา”ประจำปี 2562 ที่บริเวณศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง งานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 ธ.ค.นี้


ภายในงานยังมีการเปิดหอเฉลิมพระเกียรติ มูลค่ากว่า 139 ล้านบาท ที่จะรวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระราชประวัติรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,685 โครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมิเดีย รวมทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ถูกรวบรวมนำแสดงในห้องนิทรรศการ


นอกจากนั้นยังเปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมและเรียนรู้โครงการตามรอยพ่อหลวง ผ่านฐานการเรียนรู้ในฐานต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ,ด้านข้าว ,การพัฒนาที่ดิน ,ด้านปศุสัตว์ ,ด้านพืชสวนและด้านประมง ฯลฯ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงสู่ประชาชนทั่วไป


รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ครั้งหนึ่งเคยเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางอีกด้วย


โดยอีกหนึ่งสีสันสำคัญของงานยังอยู่ที่การจัดแสดงไฟหอเฉลิมพระเกียรติ ม่านน้ำพุเต้นระบำและการแสดงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมาย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...