xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบุรี - คณะทำงานพิจารณาการสำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ ตามกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

วันนี้ (14 พ.ย.) คณะทำงานพิจารณาการสำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ โดยนายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าคณะทำงาน ได้เข้าพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ ตามกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงเลือกพื้นที่หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่

เพื่อให้สอดคล้องต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งราษฎรจะได้รับการสำรวจตามหลักเกณฑ์การครอบครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และจากการสำรวจข้างต้น ราษฎรที่ขาดความชัดเจนการถือครองที่ดินจะได้รับการพิจารณารับรอง โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...