xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดตราด จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาปี​ 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตราด​ -​สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดตราด จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปี 2562

วันนี้​ (8 พ.ย.) นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างตราด​ โดยมี นายประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด คณะกรรมการดำเนินการ และนักเรียน นักศึกษาจาก 3 สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดตราด​ กว่า 500 คน นำผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่รวม 50 ผลงาน

นายประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้น และสร้างให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ นำไปสู่การขับเคลื่อนงานวิจัยให้เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น

และเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...