xs
xsm
sm
md
lg

รุกสร้างคน! สพป.ขอนแก่น 3 ร่วมไอดีไดรฟ์ ติวเข้มภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมลงนาม MOU กับนางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สพป.ขอนแก่นเขต 3 MOU ร่วม บ.ไอดีไดรฟ์ ติวเข้มภาษาอังกฤษผ่านระบบ Online เพิ่มโอกาสการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด นำร่อง 124 โรงเรียน เล็งขยายผลทั้ง จ.ขอนแก่น หนุนนโยบาย Khonkaen Smar City พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและระบบติวข้อสอบ Online ให้กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ร่วมลงนามกับนางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มีผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.เขต 3 ร่วมในพิธีจำนวนมาก

นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องด้วยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เล็งถึงความสำคัญของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและสถาบันการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบโปรแกรม Greekzone ขึ้นภายใต้ Smart Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Khonkaen Smar Cty ซึ่งระบบระบบโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยลดการขาดโอกาสในการได้รับความรู้ให้กับประชาชนในทุกระดับในการได้รับความรู้

สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงคะแนนของนักเรียน วิเคราะห์และประเมินผลการสอนของนักเรียนได้จากรายงานคะแนนการทำแบบทดสอบของนักเรียนได้ง่าย ลดเวลาทำงาน ลดต้นทุนการสอนและติวสอบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้แก้ปัญหาทางด้านบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี

การลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและระบบติวข้อสอบ Online ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ตามเป้าหมายเบื้องต้นของโครงการกำหนดโรงเรียนนำร่องไว้ที่ 100 โรงเรียนจังหวัดขอนแก่น แต่ด้วยการเล็งเห็นประโยชน์ของโปรแกรมเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล จึงได้นำร่องการใช้งานโปรแกรมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เขตเดียวก่อน ในช่วงนำร่องการใช้งานให้ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขยายผลไปทั่วทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร้อย-แก่น-สาร-สิน มีโรงเรียน 124 แห่ง สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ถือว่าเกินเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนงบประมาณดำเนินงานโครงการครั้งนี้จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนเป้าหมายนำร่อง โดยบริษัทฯ จะออกค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ตลอดโครงการ บริษัทหวังว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน นักเรียน ครู อาจารย์ ยกระดับการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 มีส่วนร่วมเป็น Khonkaen Smart City สู่การเป็นผู้นำด้าน Smart Education ของประเทศต่อไป


ด้าน ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กล่าวว่า จากแนวทางและเป้าหมายพัฒนากรศึกษาสู่ Smar Educaton ของบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด นับเป็นแนวทางที่สอดคล้องและสนองตอบต่อความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการสอนของครูขยายขอบเขตได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนครูในบางกลุ่มวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร อันจะส่งผลให้การศึกษาของโรงเรียนสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Smart City ในทุกด้าน ผู้เรียนก้าวสู่การเป็น Smart People ของจังหวัดและประเทศชาติต่อไป


สำหรับโปรแกรม Greekzone พัฒนาขึ้นภายใต้ Smart Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Khonkaen Smart City ระบบโปรแกรมจะสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English) และระบบติวข้อสอบออนไลน์ให้กับโรงเรียนภายในจังหวัดขอนแก่น ช่วยลดการขาดโอกาสการได้รับความรู้ ให้นักเรียน ประชาชนทุกระดับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ผู้สอนสามารถเข้าถึงคะแนนของนักเรียนได้จากรายงานคะแนนการทำแบบทดสอบของนักเรียนได้ง่าย ลดเวลาทำงาน ลดต้นทุนการสอนและติวสอบ ส่วนสถาบันการศึกษาสามารถประเมินการสอนของผู้สอน ได้ด้วยข้อมูลที่ถูกรวมไว้ได้อย่างง่ายดาย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...