xs
xsm
sm
md
lg

ประชาชนจิตอาสา จ.ตราด ร่วมปลูกต้นโกงกางในนากุ้งเก่า ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ตราด - ประชาชนจิตอาสา จ.ตราด ร่วมปลูกต้นโกงกางในพื้นที่นากุ้งเก่า ที่ยึดคืนจากการบุกรุกป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท้องอ่าว ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (4 ส.ค.) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้นำประชาชนจิตอาสาใน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด และผู้นำชุมชน รวมทั้งเยาวชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในนากุ้งเก่า ตามโครงการสร้างพื้นที่สีเขียว ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่ง อ.เมืองตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ผู้นำชุมชน และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 45 (ด่านเก่าตราด) จัดขึ้นบริเวณเขตป่าชายเลนท้องอ่าว ต.แหลมกลัด

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 และยังเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และปลุกจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นสถานที่ในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติ เป็นการช่วยเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเลได้อีกทางหนึ่ง

โดยได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 2,000 ต้น ลงสู่แปลงนากุ้งเก่า ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ตรวจยึดคืนจากการบุกรุกป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท้องอ่าว บ้านสองห้อง ม.3 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด

นอกจากนั้น ยังมีโครงการอาสายุวกาชาด จ.ตราด และอาสายุวกาชาดจากภาคกลางผนึกกำลังทำโครงการ ป่าที่ภักดี เฉลิมพระเกียรติคุณไพศาล พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน ที่บริเวณศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน อ.เมือง จ.ตราด โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอาสาเข้ามาช่วยรักษาและสร้างทรัพยากรไว้บนแผ่นดินไทยกำลังโหลดความคิดเห็น