xs
xsm
sm
md
lg

เผยชาวอุดรฯสูบบุหรี่เพิ่มสูงร้อยละ 25 เร่งสร้างแกนนำเยาวชนขยายผลโรงเรียนปลอดยาสูบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อุดรธานี-“รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” สสจ.อุดรธานี จัดขบวนรถรณรงค์งดสูบยา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เผยชาวอุดรฯมีแนวโน้มการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 25 สูงกว่าภาคเหนือภาคใต้ เดินหน้าสร้างแกนนำในกลุ่มเยาวชนขยายผลเพิ่มเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่

วันนี้ (30 พ.ค.) ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก และปล่อยขบวนรถแห่ รณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 โดยนายอำเภอเมืองอุดรธานี นำจิตอาสา คณะครู นักเรียน อสม. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

นายแพทย์ทวีรัตน์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ ในพื้นที่เขต 8 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ทุกจังหวัดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 จังหวัดอุดรธานี มีอัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยร้อยละ 21.85 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นยังมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 20.7) โดยอัตราการสูบบุหรี่พบมากในกลุ่มอายุ 19-40 ปี สูงถึงร้อยละ 30.03 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มสูงขึ้น


ในปี 2560 จากโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานีมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 25 ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ร้อยละ 24.5 และ 21.1 ตามลำดับ

สำหรับปีนี้จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดแนวทางรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก เป็นวันที่ 30 พ.ค.61 โดยจัด อบรมให้ความรู้แก่แกนนำเด็กเยาวชนจำนวน 200 คน ให้สร้างแกนนำขยายผลเพิ่มเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักผ่านการปล่อยขบวนรถแห่พร้อมรถเครื่องเสียง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถ เคลื่อนที่ไปให้รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้มากที่สุด

โดยได้รับการสนับสนุนรถพร้อมเครื่องเสียงจากเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 2 คันและได้รับการสนับสนุนรถจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 20 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 25 คัน จัดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่พิเศษบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ณ จุดหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่มีประชาชนปกติและประชาชนที่กำลังป่วย มาร่วมออกกำลังกายมากมายSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...