xs
xsm
sm
md
lg

ดันสินค้าอาหารอีสานกลางรุกขยายตลาด โชว์งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - รองผู้ว่าฯขอนแก่น ร่วมพาณิชย์จังหวัด บุกงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 เปิดโซน TASTE of CENTRAL E-SAN โชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าพร้อมอาหารรสเลิศ กว่า 15 แบรนด์ หวังเพิ่มช่องทางขายและขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าขึ้นชื่อกลุ่มจังหวัดอีสานกลาง สนองนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (29 พ.ค.) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ โดยนำผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าร่วมงานภายในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 กว่า 15 บริษัท ภายในบูธ TASTE OF CENTRAL E-SAN เพื่อเพิ่มช่องทาง และขยายโอกาสทางการตลาด

พร้อมสร้างความมั่นใจภาพลักษณ์ผลติภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานส่วนกิจกรรมโซน TASTE of CENTRAL E-SAN พร้อมด้วย นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, นางสาวโสมหิรัญ คงกำเนิด พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม, นายทองปักษ์ ไทธานี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, นางอุสา จิตกระเสริม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงาน

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารแปรรูปในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ ร้อยเอ็ด ได้รับการยอมรับในคุณภาพ ที่นำวัตถุดิบคุณภาพมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร จนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ โดยภายในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ซึ่งเป็นเวทีแสดงผลิตภัณฑ์อาหารระดับโลก ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปกลุ่มอีสานตอนกลางมาร่วมออกบูธ ให้ผู้ประกอบการทั่วไปได้รู้พื้นที่อีสานตอนกลาง มีผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง เช่น ผลิคภัณฑ์แคปหมูจากมหาสารคาม ข้าวแปรรูปจากร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อหมู เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง จะไปหารือถึงแนวทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นทาง การคัดเลือกวัตถุดิบ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า การบรรจุผลิตภัณฑ์ ช่องทางตลาด ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โชว์ตำส้มตำหลังจากเปิดงาน  ส่วนกิจกรรมโซน TASTE of CENTRAL E-SAN

ด้าน นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมตามโครงการครั้งนี้ ว่า ตามนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนความมั่งคั่งองประเทศไทยโดยมี “โมเดลประเทศไทย 4.0” ตั้งเป้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร” ประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการทางท่องเที่ยวและโลจิสต์ติกส์”

ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้ดำเเนินโครงการดังกล่าวขึ้น มีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาด พร้อมสร้างความมั่นใจในภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับภายในโซน TASTE of CENTRAL E-SAN ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 มี ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วยประเภทสินค้า Food (of Central E-San) 1. THC KK FOODS CO., LTD., 2. PRACHARATH RAK SAMAKKEE KHON KAEN (SOCIAL ENTERPRISE) COMPANY LIMITED, 3. BAN HENG FOOD LIMITED PARTNERSHIP, 4. PANDA O-CHA TILAPIA CO., LTD.,

5. PHETDAM FOODS CO., LTD., 6. Phongphetch Intcrfarm Limited Partnership, 7. TESTY FOOD ENTERPRISE CO., LTD., 8. CHEFBELLA CO., LTD., 9. ROI-ET ORGANIC CO-OPERATIVE LIMITED

ประเภท Snack (of Central E-San) คือ 1. BOONTHUN FOODS (THAILAND) CO.,LTD., 2. SAKDA SACHA INCHI INCA (THAILAND) CO., LTD., 3. KORA ENTERPRISE CO.,LTD และประเภท Healthy Food (of Central E-San) คือ 1. MUSHROOM PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP, 2. THONGSIRI INTERNATIONAL CO., LTD., 3. GUNNAR (Thailand) CO.,LTD.

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสินค้าอาหารคุณภาพของของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถนุายน 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น. รวมถึงวันที่ 2 มิถนุายน 2561 เวลา 10.00 - 22.00 น. (วันค้าปลีก) ณ งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...