xs
xsm
sm
md
lg

ชาวพุทธเชียงใหม่พร้อมใจทำบุญ “วันวิสาขบูชา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมตามวัดต่างๆ เนื่องในวันวิสาขบูชาเช้าวันนี้ (29 พ.ค.) ชาวเชียงใหม่ต่างพร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาตามวัดต่างๆ กันอย่างคึกคัก โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และการตานขันข้าว ตามประเพณีล้านนา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับ โดยจะมีการแยกบาตรข้าว และอาหารคาวหวานออกจากกัน ก่อนที่จะเข้าไปกราบพระบูชาขันดอก ซึ่งจะนำข้าวตอกดอกไม้มาใส่ขันดอก หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่าขันแก้วทั้งสาม เป็นตัวแทนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาตามประเพณี ก่อนที่จะรับฟังเทศน์ ฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสวดมนต์ทำวัตร ฟังเทศนาเจริญภาวนา


โดยที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งถือว่าเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม จากนั้นในช่วงสายนั้นมีการจัดพิธีอุปสมทบให้กับสามเณรที่มีอายุครบ 20 ปี จากสามเณรเป็นพระภิกษุ ขณะที่ช่วงบ่ายทางพระสงฆ์จะมีการเข้าโบสถ์เพื่อสวดปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ ส่วนในช่วงค่ำวันนี้จะมีการทำวัตรเย็นจากนั้นจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น