xs
xsm
sm
md
lg

อ.เมืองนครปฐมเตรียมความป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครปฐม - อำเภอเมืองนครปฐม เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังเป็น 1 ใน 32 อำเภอจาก 25 จังหวัด ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา สูงกว่าสถิติ 3 ปี ย้อนหลัง

วันนี้ (6 เม.ย.) ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินผลกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม

หลังจากที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของอำเภอที่มีสถิตการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าสถิติ 3 ปีย้อนหลัง คือ 2558 -2560 พบว่าอำเภอเมืองนครปฐม เป็น 1 ใน 32 อำเภอ จาก 25 จังหวัด ที่มีสถิติดังกล่าว

จึงได้มอบหมายให้ทั้ง 32 อำเภอ ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การชี้เป้าและการจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง, การดำเนินงานมาตรการชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้านชุมชน, การรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การจัดการข้อมูลและจัดทำสถานการณ์ปัญหาแยกเป็นรายตำบล พร้อมทั้งวางแนวทางการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์ความเสี่ยง

โดยอำเภอเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครของชุมชน

อีกทั้งมีการชี้เป้าจุดเสี่ยง จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ตำบลหนองดินแดง, บริเวณแยกที่ทำการสายตรวจ ตำบลสวนป่าน, บริเวณสี่แยกน้ำหยด ตำบลธรรมศาลา, บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยคริสเตียน ตำบลดอนยายหอม, บริเวณ 7 แยก ตำบลห้วยจระเข้ และบริเวณแยกศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด

ตลอดจนได้ดำเนินการประชาคม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน นอกจากนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลรายตำบลในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา และจัดทำสถิติเปรียบเทียบข้อมูลห้วงปีงบประมาณ 2558 – 2560

ทั้งนี้ คณะทำงานจะได้ลงพื้นที่ตรวจและประเมินผลกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และรายงานผลให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนทราบต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...