xs
xsm
sm
md
lg

จว.ภาคตะวันออกพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - จว.ภาคตะวันออก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยชลบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต จันทบุรี จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน และตราด จัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 เริ่มกันที่ จ.ชลบุรี ช่วงเช้าวันนี้ (2 เม.ย.) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 จนถึงปัจจุบัน และทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ
 
จันทบุรี จัดพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน

ส่วนที่วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนาม เป็นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธี

 การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทย รวมทั้งใช้เวลาช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่า โดยมีเด็ก และเยาวชนตั้งแต่อายุ 9-15 ปี จำนวน 30 คน เข้าร่วม

ตราด จัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดตราด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นการปลุกจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการร่วมดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมจังหวัดตราด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ภายในวัด

ทั้งนี้ วัดบุปผาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดใน จ.ตราด มีอายุกว่า 365 ปี ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นสมัยอยุธยา ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง หรือราวปีพุทธศักราช 2195 ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมาย โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดของบ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหรทึก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่าชายฝั่งตะวันออก กับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ข้ามไปไกลถึงเอเชียอาคเนย์ตะวันตก

ในส่วนของกลุ่มอาคารโบราณสถานภายในวัดบุปผาราม มีการแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ ออกจากกันอย่างชัดเจน วัดบุปผาราม จึงนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติอีกแห่งควรคู่แก่การอนุรักษ์ Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...