xs
xsm
sm
md
lg

คิวแน่น “บิ๊กตู่-รมต.” วางโปรแกรมทำแต้ม พบคนพิษณุโลก-อปท.เหนือ ก่อนประชุม ครม.สุโขทัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก - เจาะวาระงาน “นายกฯ ตู่ พร้อม รมต.” กระจายลงพื้นที่ตรวจงาน พบปะคนพิษณุโลก รวมถึงผู้บริหาร อปท. 17 จังหวัดภาคเหนือ ก่อนประชุม ครม.สุโขทัย 26 ธันวาฯ

วันนี้ (22 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ประชุม ครม.นอกสถานที่ในจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้ พบว่า ทั้งนายกฯ และรัฐมนตรีมีโปรแกรมลงพื้นที่พบปะประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงผู้ว่าฯ ผู้บริหาร อปท.ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือด้วย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การเดินทางมาของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพิษณุโลกมาก ซึ่งจะมีทั้งการตรวจติดตามเร่งรัดนโยบายที่ได้มอบหมายการปฏิบัติของส่วนราชการ การดำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสที่จะได้นำเสนอแผนงาน โครงการในการของบประมาณสนับสนุนอีกด้วย

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 08.00 น. จากนั้นเดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองทัพภาคที่ 3 ก่อนไปชมการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมน บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะพบประชาชน ณ อาคารศรีวิชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน 14 จังหวัด 21 พื้นที่ เสร็จแล้วร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ (Working Lunch) ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ก่อนเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ อ.บางระกำ เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ “บางระกำโมเดล 60” ภายใต้โครงการแก้มลิงบึงระมาณ บึงตะเคร็ง และบึงขี้แร้ง จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมเข้าประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ในวันรุ่งขึ้น (26 ธ.ค.)

ขณะที่ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในวันเดียวกัน ดังนี้ ช่วงเวลา 09.00-11.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดการประชุมตรวจราชการ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนมอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และการรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวร ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเข้าร่วมงาน “โครงการทำบุญ อุ่นใจ ไร้เงินสด” และเปิดงานตลาดไร้เงินสด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวรวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมืองพิษณุโลก เข้าร่วมงาน “โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก” ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก

ส่วน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมกิจกรรมการทูตเพื่อประชาชน จ.อุตรดิตถ์ ก่อนเดินทางร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรี จ.พิษณุโลก

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มีกำหนดเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อสร้าง “พิษณุโลกสู่ความเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” โดยผู้ว่าฯ พิษณุโลก และภาคีเครือข่าย 36 แห่ง ก่อนเป็นประธานพิธี Kick Off เปิดตัวโครงการ “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวรวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมืองพิษณุโลก เยี่ยมชมการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ) จะตรวจราชการ ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และจุดติดตั้งระบบร้านค้าปลีก (Point of Sale : PoS) ณ ที่ทำการไปรณีย์อนุญาตบ้านกร่าง หมู่ที่ 6 อ.เมืองพิษณุโลก พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อม และความต้องการใช้เน็ตประชารัฐ พื้นที่บ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ชมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ชมการแสดงสินค้าชุมชนที่พร้อมจำหน่ายออนไลน์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะมอบนโยบายในการดำเนินงานของพลังงานจังหวัด ในเขตพื้นที่ (อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (บางกระทุ่มโมเดล) กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและการดำเนินการด้านสมุนไพรครบวงจร ภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดและพื้นที่ การพัฒนางานสมุนไพรคุณภาพ การพัฒนาและการขยายผลการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตรวจเยี่ยมสถานที่ศูนย์สมุนไพร กระบวนการผลิต และเครือข่ายชุมชน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก รวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว นครป่าหมาก และเยี่ยมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าชมการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมน บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก เยี่ยมชมการอนุรักษ์เลี้ยงไก่ชนพระนเรศวร การเลี้ยงปลากัดส่งออก การเลี้ยงหมาบางแก้ว

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาบึงราชนก เป็นแหล่งเก็บน้ำ ต.วังพิกุล อ.วังทอง ตรวจสภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บึงราชนก ที่ขอใช้ประโยชน์ จากนั้นเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จังหวัดพิษณุโลก การดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก การดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ ก่อนเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก และนายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าประชุมติดตามปัญหาการใช้ internet ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และ สช. โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประชุมติดตามปัญหาการใช้ internet ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และ กศน. รวมถึงวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่/การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบการกับผู้แทนภาคเอกชน และภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภทเครื่องนวดข้าว รถพรวนดิน และรถบรรทุกเพื่อการเกษตร บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ถ.พิษณุโลก-วังทอง อ.เมืองพิษณุโลก

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการบางระกำโมเดล 60 พบปะประชาชน รับฟังบรรยายสรุป ตรวจพื้นที่ประตูระบายน้ำบางแก้ว หมู่ที่ 15 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...