xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทรัพย์ฯ ตรวจพื้นที่ป่าแพร่-น่าน เสนอปรับ กม.ป่าไม้ทั้งระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แพร่/น่าน - รมว.ทรัพย์ฯ ขึ้นแพร่-น่าน ดูการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจครบวงจร พร้อมตรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มีการบูรณาการร่วมกันแบบแนวทางประชารัฐจนสำเร็จด้วยดี ทั้งเตรียมเสนอปรับกฎหมายป่าไม้ทั้งระบบวันนี้ (5 ก.ค.) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาที่จังหวัดแพร่เป็นครั้งที่ 2 ในรอบเดือนที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เดินทางมากำชับการเร่งรัดจับกุมกวาดล้างกลุ่มตัดไม้ชิงชันในเขตแพร่-น่าน สำหรับวันนี้ ได้เดินทางไปที่สวนป่าแม่คำมี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เยี่ยมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ออป.สวนป่าแม่คำมี และชมการสาธิตการชักลากไม้สักจากสวนป่า และเข้าเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก

ศูนย์แห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ด้วยงบประมาณ 185.09 ล้านบาท เพื่อให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ทันสมัยแก่ประชาชนและผู้สนใจ และเป็นที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น สร้างศักยภาพสินค้าเพื่อการแข่งขันในต่างประเทศ และการพัฒนาสวนป่าและระบบการแปรรูปทั้งหมดจะเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในป่าธรรมชาติต่อไป

ศูนย์แห่งนี้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้แล้วกว่า 1,000 คน จำหน่ายไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ขั้นต้นไปแล้วถึง 50,000 ลูกบาศก์ฟุต ผลิตชิ้นส่วนให้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ก่อสร้างบ้านเรือน โดยมีเป้าหมายให้บริการปีละ 160,000 ลูกบาศก์ฟุต

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้มาเห็นการทำงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการสวนป่า ไปจนถึงการผลิต คือนำไม้สักมาแปรรูปเป็นชิ้นงานแบบต่างๆ ด้วยระบบที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการทำไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทุกวันศุกร์จะต้องมีการปฏิรูปการทำงานที่รับผิดชอบทุกกระทรวง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรฯ ก็ได้ทำไปหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดแพร่ คือ ทำอย่างไรจะให้คนไม่ดีไม่มีโอกาสลักลอบตัดไม้ของชาติ ซึ่งได้ใช้มาตรการป้องกันปราบปรามใช้เครือข่ายภาคประชาชนช่วย

ในส่วนที่มีการร้องเรียนมามากคือ ประชาชนเริ่มสนใจปลูกป่าแต่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตตัดบางแปลงทำไม่ได้เลย ซึ่งได้สั่งการให้เร่งรัดในการทำระบบให้ดีขึ้นโดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย อีกประมาณ 2 เดือนระบบคงเสร็จ ประชาชนที่ขออนุญาตตัดไม้สักในสวนของตนเองจะสะดวกขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในส่วนของกฎหมายที่ออกมา พ.ร.บ.สวนป่าไม่ใช่ปัญหา เพราะเป็นมาตรการป้องกันการลักลอบสวมตอ และตัดไม้ในป่าธรรมชาติ ปัญหาอยู่ที่ระบบการออกใบอนุญาตมากกว่า

นอกจากนั้น ปัญหาการประกอบการโรงงานแปรรูปและโรงผลิตเฟอร์นิเจอร์ เจ้าหน้าที่ยังคงมีความกังวลใจในเรื่องการตัดไม้มาสวมตอ นำไม้เถื่อนเข้าสู่โรงงาน ก็อย่าโทษว่าใครผิดใครถูก เพราะคนไม่ดีในบ้านเมืองเรายังมีอยู่

อย่างไรก็ตาม วันนี้รัฐบาลได้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันแล้ว ออป.จะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นการจุดประกายสร้างอุตสาหกรรมป่าไม้จากป่าปลูกนั้น คิดว่าจะเดินหน้าไปด้วยดี ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายทุกฉบับ บางฉบับบัญญัติมาตั้งแต่ปี 2484 มติคณะรัฐมนตรีแต่ละฉบับ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ ปี 2507 กำลังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยให้เหลือข้อบังคับที่น้อยที่สุดและไม่ยุ่งยากในการบังคับใช้และสะดวกต่อประชาชนในการฟื้นฟูพื้นที่สวนป่าได้โดยประชาชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกระบบหนึ่งถ้าสามารถพัฒนาให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยใช้ไม้จากสวนป่า 100% รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ กล่าว

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ นันทบุรี 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 บ้านน้ำงาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อติดตามแนวทางการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันอย่างยั่งยืน หลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านถึงผลกระทบของการบุกรุกป่า และชาวบ้านน้ำงาวได้พร้อมใจมอบพื้นที่จำนวน 4,258 ไร่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพ

โดยการพลิกฟื้นคืนผืนป่าในลักษณะโครงการประชารัฐ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ระบบนิเวศป่า และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก รวมทั้งการสร้างฝายต้นน้ำ และการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก เพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมทุนชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่น

ซึ่งในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พบปะกับพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเมี่ยน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้กำลังใจพร้อมกับชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ร่วมกันฟื้นฟู คืนความสมบูรณ์ป่าต้นน้ำ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียจากปัญหาไฟป่าและปัญหาความแห้งแล้ง และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า แนวทางการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ทั้งด้านการปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี ชาวบ้านเข้าใจและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีบ้างในพื้นที่ห่างไกลมีอุปสรรคในการเข้าถึงซึ่งต้องใช้เวลา รวมทั้งข้อกฎหมาย โดยจะมีการแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...