xs
xsm
sm
md
lg

เมืองพัทยาสร้างที่พักผู้โดยสาร 30 จุด จัดระเบียบการจราจรและขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เมืองพัทยาเตรียมสร้างที่พักผู้โดยสาร 30 จุด
ศูนย์ข่าวศรีราชา - สภาเมืองพัทยา รับลูก คสช.หนุนงบประมาณ 1.4 ล้าน สร้างที่พักผู้โดยสาร จำนวน 30 จุดทั่วเขตเมืองพัทยา เพื่อหวังแก้ปัญหาการจัดระเบียบการจราจรและขนส่ง

วันนี้ (20 มิ.ย.) พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา กล่าวแถลงต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ในวาระที่ 3 เรื่องด่วน เกี่ยวกับญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร จำนวน 30 ชุด ในงบประมาณ 1.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังพบว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวยังขาดปัจจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง

พล.ต.ต.บัณฑิต กล่าวชี้แจงว่า ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่นำโดยมณฑลทหารบกที่ 14 ได้ดำเนินการในการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในหลายกรณี ทั้งการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ และนโยบายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ

โดยพบว่า หลายโครงการยังไม่มีความสมบูรณ์เต็มที่ เนื่องจากยังขาดงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะโครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ พบว่าที่ผ่านมาในเขตเมืองพัทยา แม้จะมีการกำหนดจุดจอดที่ถาวร แต่ยังขาดอุปกรณ์เรื่องของอาคารที่พักรอของผู้โดยสาร
ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายได้

ด้วยเหตุนี้ เมืองพัทยา จึงได้เสนอของบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1.4 ล้านบาท เพื่อทำการจัดสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารขึ้น จำนวน 30 จุด ทั่วเขตเมืองพัทยา โดยเฉพาะบริเวณถนนพัทยาสาย 1 พัทยาสาย 2 และใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชน และนักท่อง ที่ยวได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อนึ่ง สำหรับนโยบายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านมา มีการกำหนดเส้นทางการเดินรถที่ชัดเจน โดยยึดหลักเส้นทางการขอสัมปทานของผู้ประกอบการ หลังจากในอดีตพบว่ามีการสัญจรกันในลักษณะเช่าเหมาคัน และคิดอัตราค่าบริการไม่เป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด โดยทาง คสช.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ ขนส่ง และผู้ประกอบการ ในการระดมกำลังกวดขันจับกุมอย่างจริงจัง

โดยอุปสรรคหนึ่งที่พบ คือ จุดพักรอผู้โดยสารที่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นัก จึงมีการของบประมาณในการจัดสร้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องต่อนโยบายล่าสุดของ คสช.ที่จะกวดขันจับกุมอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และผู้โดยสารที่ไม่ขึ้นลงตามป้ายที่กำหนด โดยจะมีผลการบังคับใช้ในเร็ววันนี้

อย่างไรก็ตาม จากญัตติดังกล่าวพบว่า สภาเมืองพัทยาลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติงบประมาณจำนวนดังกล่าว เพื่อมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป
รถโดยสาร จะต้องจอดตามจุดที่พักผู้โดยสารด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...