xs
sm
md
lg

จ.นครพนมชูสับปะรด/ลิ้นจี่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เผยแพร่:

นครพนม-พาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดอบรม “มาตรฐาน GI ไทนคร โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มจังหวัดสนุกแบบครบวงจรสู่สากล” ชูสินค้าเกษตร สับปะรดและลิ้นจี่ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล

วันนี้ (19มิ.ย.60) ที่โรงแรมไอโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรม มาตรฐาน GI ไทนคร โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มจังหวัดสนุกแบบครบวงจรสู่สากล ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ทั้งนี้จังหวัดนครพนม นำสับปะรดท่าอุเทนและลิ้นจี่ นครพนม (นพ.1) ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทำให้สินค้าทั้งสองชนิด เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยสับปะรดท่าอุเทนมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนและอำเภอโพนสวรรค์ ลักษณะเปลือกบาง ตาตื้น ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื้อละเอียดแน่น มีสีเหลืองเข้มแกนหวานกรอบรับประทานได้ เนื้อสัปปะรดมีรสชาติหวานฉ่ำ หอม ไม่กัดลิ้นและไม่ระคายคอ

ขณะที่ลิ้นจี่นครพนมนั้นจะมีลักษณะเด่นคือ มีเปลือกสีแดงอมชมพู ผลใหญ่ ทรงรูปไข่ เนื้อผลแห้ง สีขาวขุ่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด ปลูกในพื้นที่บ้านนาโดน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม และเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า GI ของจังหวัดนครพนม สามารถรักษามาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการจำหน่าย ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ


จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จึงได้จัดการอบรมมาตรฐาน GI ไทนคร โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มจังหวัดสนุกแบบครบวงจรสู่สากล ประจำปี 2560 ขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าGI ในจังหวัดนครพนม แนวทางการพัฒนาผลผลิตและการตลาดการสร้างเครือข่ายกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามวิธีการที่ยอมรับในระดับสากล และนำเอานวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...