xs
sm
md
lg

เมืองกรุงเก่า นำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม

เผยแพร่:

อยุธยา - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำศักยภาพการศึกษาระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ พร้อมขอให้คณะครู นักเรียน นำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม

วันนี้ ( 19 มิ.ย) ที่ห้องประชุมสนามกีฬากลางจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคกลาง “ อยุธยาวิชาการ 60 ” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 16 จังหวัด ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1 หมื่นคน

นายจรินทร์ จักกะพาก กล่าวว่า การศึกษาของเด็กและประเทศชาติจะประสบความสำเร็จได้ ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ ความมีสัมพันธภาพที่ดี มีความจริงใจ ประกอบกับเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทุกคน ที่จะช่วยกันผลักดันให้เด็กและเยาวชนมุ่งไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โดยใช้ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และทุกคนต้องนำไปคิดและปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า เวทีนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าศักยภาพที่มีในท้องถิ่นจะนำไปสู่ระดับชาติได้อย่างไม่ยากเลย อีกทั้งเยาวชนจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคต

ด้าน นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคกลาง “ อยุธยาวิชาการ 60 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขต ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพในผลของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

รวมทั้ง สรรหาผู้ชนะการแข่งขันในระดับภาคกลางเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติ ทั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันรวม 17 รายการ 81 ระดับ กว่า 2,000 ทีมSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...