xs
xsm
sm
md
lg

ต่ำกว่าทุนแล้ว กลุ่มชาวสวนยางอุทัยธานีอยู่ไม่ไหวราคายางดิ่ง วอนลุงตู่ช่วยด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อุทัยธานี - กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุทัยธานีรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนราคายางถึงนายกฯ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม แนะหามาตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

วันนี้ (9 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายประสิทธิ์ คุณประสาท ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุทัยธานี และเครือข่าย ร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ในเรื่องปัญหาราคายางตกต่ำ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

นายประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันนี้ประสบปัญหาด้านราคาซึ่งต่ำเกินกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง แม้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกลไกของตลาด ตามความต้องการของผู้บริโภค

แต่ยังมีปัจจัยบางอย่างที่บิดเบือนกลไกด้านราคายาง เช่น การปล่อยข่าวลือเพื่อทุบราคา การสร้างสถานการณ์ไปในทางลบต่อราคาเพื่อเพิ่มความตระหนกให้ผู้ขายและผู้ประกอบการทำให้ราคาตกต่ำ ฉะนั้น เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศที่ต่างได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวเหมือนๆ กัน

จึงอยากขอเสนอความคิดเห็นต่อทางรัฐบาล ว่าภาครัฐควรจะมีมาตรการออกมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น การส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อยางจากสมาชิกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในราคาตกต่ำให้เกิดความเป็นธรรม

ส่งเสริมสถาบันแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลักดันการใช้ยางภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น เพิ่มทุนวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดตลาดอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีผู้ไม่หวังดีคอยสร้างข่าวเพื่อทำลายวงการยางพาราในประเทศ ทั้งควรหามาตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานยางพาราไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการปราบปรามและควบคุมสิ่งเจือปนในยาง ตั้งแต่ต้นทางการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนยาง นายประสิทธิ์กล่าว

ด้าน นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดอุทัยธานีว่า จะนำเรื่องดังกล่าวที่ได้รับร้องเรียนในครั้งนี้ส่งไปยังรัฐบาลเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและพิจารณา พร้อมกับพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางว่าควรมีการรวมกลุ่มกันในการทำสวนยางแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในจังหวัด ในการที่จะสามารถต่อรองราคาได้ โดยที่ไม่ถูกกดราคาจนต่ำกว่าต้นทุน

ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นนั้น ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรที่ทำสวนยางและทำการขึ้นทะเบียนเพียง 2,000 กว่าราย รวมประมาณ 10,000 กว่าไร่ แต่ยังมีเกษตรกรที่ทำสวนยางและไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนดังกล่าวอยู่อีกจำนวนมากSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...