xs
xsm
sm
md
lg

ทลฉ.จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาล และผู้ประกอบการท่าเรือ จัดกิจกรรม และมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซมสะพานทางเดินและอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดบริเวณรอบป่าชายเลน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ (5 มิ.ย.)ที่บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้แทนจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางท่าเรือแหลมฉบังได้มีการลงนามในบึกทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับเทศบาลนครแหลมฉบังและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551ที่ผ่านมา

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้

โดยในทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางท่าเรือแหลมฉบังจึงได้ยึดถือวันดังกล่าวในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ ชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นถือเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เก็บขยะในน้ำ จัดเก็บขยะบนบก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล และปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

แต่ในปีนี้ ทางเรือแหลมฉบังได้ มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมสะพานไม้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามทางเดินรอบพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 142,994 บาท พร้อมทั้งเก็บขยะ กวาดล้าง ทำความสะอาดสะพานทางเดิน โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจะดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...