xs
xsm
sm
md
lg

2 คณะการศึกษา ม.บูรพา ลงนามส่งเสริมสุขภาพบุคลากรผ่านการออกกำลังกาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - คณะการจัดการและท่องเที่ยว จับมือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรผ่านการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะการจัดการและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะด้วยโครงการออกกำลังกายให้แก่บุคลากร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช คณบดีคณะการจัดการและท่องเที่ยว และ ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมลงนาม

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวยังมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ ผ่านผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น การจัดการศึกษา การฝึกอบรม เอกสารทางวิชาการ การสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและบุคลากร ความร่วมมือดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรร่วมกัน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...