xs
xsm
sm
md
lg

พร้อมกัน! คน-ช้าง หมอบกราบอาลัยต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ลำปาง - สถาบันคชบาลแห่งชาติ นำช้างในการดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่ หมอบกราบต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ “รัชกาลที่ ๙” ร่วมสำนึกในพระมหารุณาธิคุณ และแสดงอาลัยอย่างพร้อมเพรียง


วันนี้ (31 ต.ค.) นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ควาญช้าง เกือบ 100 ชีวิต และช้างที่อยู่ในการดูแลของศูนย์กว่า 30 เชือก ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

นายสวัสดิ์ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำกล่าวปฎิญาณตนต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าจะดูแลช้างสำคัญ ช้างต้น และช้างของคนไทยให้ดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ช้างซึ่งเป็นสัตว์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยได้อยู่อย่างเป็นสุข คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป

จากนั้นผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ก่อนที่ควาญช้างจะนำช้างพลายปฐมสมภพ ช้างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานชื่อให้แก้่ลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสดเชือกแรกของประเทศไทย และในเอเชีย เข้าหมอบกราบต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ โดยผู้เข้าร่วมพิธีและช้างทั้งหมดก็ได้นั่งลงกราบพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ “พลายปฐมสมภพ” หรือที่ก่อนหน้านั้นเรียกกันว่า “เอไอ” หรือ “คุณพลาย” ลูกช้างเพศผู้ที่เกิดจากการผสม เทียมด้วยน้ำเชื้อสดของพ่อช้างพลายจาปาตี จากประเทศอิสราเอล กับแม่ช้างพังขอด ช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้าง ฉัตร จ.ลำปาง ตกลูกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเป็นลูกช้างพลายที่เกิดจากผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสดเชือกแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย และในทวีปเอเชีย ชื่อ “พลายปฐมสมภพ” มีความหมายว่า ช้างพลายเชือกแรกที่เกิดจากการผสมเทียมน้ำเชื้อ ปัจจุบันช้าง “พลายปฐมสมภพ” อาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ มีอายุ 9 ปีพอดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...