xs
xsm
sm
md
lg

ทต.แพรกศรีราชา รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ชัยนาท - เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด

วันนี้ (5 ก.ย.) ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ “โรคไข้เลือดออก” ในช่วงฤดูฝน โดยมี นายมารุตม์ จารุนาค นายอำเภอสรรคบุรี เป็นประธานเปิดงาน และมีประชาชน 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา นักเรียน และ อสม.จำนวน 200 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกทรายอะเบตให้แก่ประชาชน รวมทั้งออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

นายพงษ์ดิษฐ์ นภาศรี นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สร้างความสูญเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แม้ทั้งภาครัฐ และเอกชนจะมีการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมมาโดยตลอด แต่การระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้น และชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ในเขตเทศบาลตำบลแพรกศรีราชาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ “โรคไข้เลือดออก” และลดความเสี่ยงของประชาชนต่อการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...