xs
xsm
sm
md
lg

น่าทึ่งสวยงามใช้ได้จริง! ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เมืองช้างคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผลงาน “ชุดรจนา” โรงเรียนแตลศิริวิทยา ชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ระดับประชาชนทั่วไป
สุรินทร์ - เมืองช้างประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้คึกคัก เผยล้วนน่าทึ่ง สวยงามอลังการและใช้งานได้จริง สร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (26 พ.ค.) ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินงานโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี 2550

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ ด้วยการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย

โดยคำนึงถึงหลัก 3R Reduce Reuse Recycle และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การลดปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการกำจัดขั้นสุดท้าย เพื่อลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการขยายผลการประกวดให้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้ง 9 ปีที่ผ่านมาพบว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยผลงานของจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศถึง 2 ปี คือ ปี 2556, 2557 และรางวัลอื่นๆ ในการประกวดระดับประเทศหลายชิ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์จึงได้ดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก

สำหรับการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2559 ระดับจังหวัดแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านหนองกาประชารัฐพิทยา ชื่อผลงาน “ที่แขวนสิ่งของสวยด้วยเศษวัสดุ” รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านทำนบ ผลงาน “ความงามของกระป๋องอะลูมิเนียม” รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม ผลงาน “ชั้นเก็บอุปกรณ์จากลังกระดาษ”

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.) ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน “ไทยประทีป” รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน “ชุดรับแขกจากถังน้ำมันรีไซเคิล” รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน “กล่องที่ชื่อตามลาน”

ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ระดับประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา ผลงาน “ชุดรจนา” รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ผลงาน “ชุดเน็ตตี้ แฟนซี” (Netty Fancy) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ผลงาน “ชุดดาว”

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นถังขยะระดับประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา ประชารัฐวิทยา ผลงาน “สามเกลอรักษ์สิ่งแวดล้อม” รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ผลงาน “ถังขยะสำนักงาน” รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิเชียร สวัสดิ์แก้วมณี ผลงาน “ถังขยะจากตะแกรงพัดลม”

โดยผู้ชนะการประกวดได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ2,000 บาท ตามลำดับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์จะรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดในระดับภาค วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับสิ่งประดิษฐ์แต่ละประเภทของเยาวชนนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละชิ้นงานมีไอเดียที่แปลก แตกต่าง สร้างสรรค์และสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น เสื้อกันฝนทำจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่มีหลากหลายสีสวยงามและมีการใส่ซิปใช้งานได้จริง กระป๋องน้ำอัดลม ทำเป็นเครื่องประดับโคมไฟโมบาย กระเป๋า นาฬิกาตั้งโต๊ะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าจากหนังสือพิมพ์ กระเป๋าสานจากใบลานใบตาล ถังขยะจากหลอดดูด ถังขยะจากขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น

สำหรับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทมีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน เช่น ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ในระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านหนองกาประชารัฐพิทยา ชื่อผลงาน “ที่แขวนสิ่งของสวยด้วยเศษวัสดุ” ซึ่งมีความสวยงามน่ารักน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำเป็นรูปหัวช้าง ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เมล็ดตาล ทะลายมะพร้าว เม็ดตาดำตาแดง หรือมะกล่ำตาหนู กาบกล้วย เส้นกก ขี้เลื่อย แลกเกอร์สเปรย์เคลือบเงา ลูกสนแห้ง ขอนไม้ ตะขอแขวนของ ดอกไม้จากกิ่งกระถิน และลูกสนแห่ง เป็นต้น ทั้งหมดสามารถนำมาสร้างผลงานได้อย่างสวยงามและลงเป็นรูปหัวช้าง ตัวสมชื่อเมืองช้าง ซึ่งเด็กๆ ต่างดีใจหอบผลงานไปร่วมรับรางวัลและถ่ายรูปกันอย่างอบอุ่นอีกด้วย

ส่วนประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.) รางวัลชนะเลิศคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน “ไทยประทีป” ซึ่งทำโคมไฟ โมบายแขวนจากกระป๋องเครื่องดื่มและน้ำอัดลมต่างๆ ได้อย่างสวยงาม และเหมือนเครื่องเงินเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อรับรางวัลต่างก็พากันหามไปโชว์และรับรางวัลหน้าเวทีกันอย่างอบอุ่นเช่นกัน

ขณะที่ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ คือโรงเรียนแตลศิริวิทยา ผลงาน “ชุดรจนา” ซึ่งมีการนำเปลือกหอยเชอรี่มาบดผสมกับแป้งข้าวเจ้า ก่อนจะปั้นและตกแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องประดับของชุดรจนา ไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือ กำไลแขน และมงกุฎต่างๆ รวมไปถึงชุดไทยที่สวมได้อย่างสวยงามและลงตัวอย่างยิ่งอีกด้วย

ส่วนประเภทสุดท้ายคือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นถังขยะระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศคือ โรงเรียนบ้านหนองกา ประชารัฐวิทยา ผลงาน “สามเกลอรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นถังขยะ 3 ใบติดกัน สานทำขึ้นมาจากขวดน้ำดื่มพลาสติก และแขวนห้อยกับขาตั้งไม้ ซึ่งมีความสวยงามและสามารถใช้ได้จริงและสะดวกต่อการใช้สอยและแยกขยะได้อีกด้วย ซึ่งระหว่างรับรางวัลเด็กๆ จำนวน 9 คนก็พากันหามชิ้นงานไปโชว์และรับรางวัลอย่างอบอุ่นเช่นกัน ทั้งหมดสามารถสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กับกิจกรรมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

ผลงาน “สามเกลอรักษ์สิ่งแวดล้อม”  โรงเรียนบ้านหนองกา ประชารัฐวิทยา ชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นถังขยะระดับประชาชนทั่วไป
ผลงาน “ที่แขวนสิ่งของสวยด้วยเศษวัสดุ”โรงเรียนบ้านหนองกาประชารัฐพิทยา ชนะเลิศ  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษา

ผลงาน “สามเกลอรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ผลงาน “ที่แขวนสิ่งของสวยด้วยเศษวัสดุ”

ผลงาน “ไทยประทีป” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ชนะเลิศ  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
เสื้อกันฝนทำจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ผลงาน “ชุดรับแขกจากถังน้ำมันรีไซเคิล”


ผลงาน “สามเกลอรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ผลงาน “ที่แขวนสิ่งของสวยด้วยเศษวัสดุ”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...