xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนฟื้นฟูฯ ขึ้นเหนือร่วมสหกรณ์ฯ เแก้หนี้ชาวนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เชียงราย - กองทุนฟื้นฟูฯ สาขาเชียงราย ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสมาชิกกรณีหนี้ค้างชำระและหาทางเยียวยา ระบุปัญหาผู้ค้ำประกันถูกยึดทรัพย์ยังต้องหาทางช่วยเหลือต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะทำงานแก้ไขหนี้สินเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขา จ.เชียงราย โดยนายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงาน กฟก.สาขา จ.เชียงราย นำผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันเจ้าหนี้ เกษตรกรสมาชิก ฯลฯ เข้าร่วมประมาณ 250 คน

นายนิยมรายงานว่า การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อถกปัญหาต่างๆ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรดังกล่าว เพื่อให้คณะทำงานรับทราบปัญหาและความเร่งด่วนเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนด้วย

ด้านนายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร กล่าวว่าปัจจุบัน กฟก.ดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มิ.ย. 2551 แต่เนื่องจากได้รับงบประมาณจำกัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ท้วงติงให้มีการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น กฟก.จึงมีการบริหารจัดการหลายเรื่อง เช่น ชำระหนี้เพื่อการเกษตรเท่านั้น กรณีบุคคลค้ำประกันให้ชะลอการชำระหนี้ไว้ก่อนทุกกรณี ฯลฯ ปัจจุบันสถานการณ์ คือยังมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเนื่องจากสถาบันเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีและบังคับคดีขายทอดตลาดอย่างต่อเนื่อง

นายนิเทศน์ คำเป็ก ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ กล่าวว่า คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรฯ ได้ตระหนักถึงปัญหา ดังนั้นเพื่อให้ได้รับการแก้ไขและรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรเอาไว้ คณะจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว ในโอกาสนี้ทาง กฟก.สาขา จ.เชียงราย ได้มอบโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ให้กับนายสมจิตร บุญรินทร์ บ้านเลขที่ 80 ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเคยเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด โดยนำที่ดินผืนดังกล่าวไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจำนวน 114,049 บาท แต่ไม่สามารถชำระคืนได้นานถึง 27 ปี เพราะประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ กฟก.จึงดำเนินการตามระเบียบด้วยการชำระหนี้แทน 50% เหลือหนี้เพียง 57,024.50 บาทเท่านั้น กระทั่งสามารถไถ่คืนที่ดินกลับมาได้ดังกล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...