xs
xsm
sm
md
lg

เมืองเจดีย์ใหญ่แถลงเปิดงานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - จังหวัดนครปฐม แถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom พบกับบูทข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองนครปฐม

วันนี้ (11 พ.ค.) ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครปฐม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-24.00 น. ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

การจัดงานดังกล่าว จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจอกชน ด้านการบริการประเภทต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม

ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของทุกอำเภอของจังหวัดนครปฐม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP ภาคธุรกิจเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร และของฝากของจังหวัดนครปฐม รวบรวมจัดเป็นบูท หรือนิทรรศการไว้ภายในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานมี การออกบูท ประกอบด้วย บูทนิทรรศการ โดยจะรวบรวมเรื่องราว เรียงร้อยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม และนำของดี ของเด่น ของดัง ของจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รู้จัก บูทจำหน่าย หรือแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร บูทคาราวานสินค้า และร้านอาหารคาวหวานทั่วไป

การจัดกิจกรรม ณ ลานด้านหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ มีพิธีเปิดงานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 การเดินแฟชั่นโชว์ย้อนยุคกิตติมศักดิ์ สมัยทวารวดี และสมัยรัชกาลที่ 4-6 การประกวดนางสาวนครปฐม การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน โดยประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน การประกวดร้องเพลง The Voice Of ราชสีห์ การประกวดร้องเพลงสิงห์ Go To The Star การแสดงดนตรี คอนเสิร์ตของศิลปินนักร้อง การเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ วันวิสาขบูชา และการจำหน่ายอาหารโต๊ะจีนมาตรฐานของจังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมกิจกรรมภายในงาน มหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3434-0028-30


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...