xs
xsm
sm
md
lg

ประจวบฯ เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประจวบคีรีขันธ์ - รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เน้นย้ำคณะทำงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่องบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จริง

วันนี้ (4 เม.ย.) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามร้อยยอด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ โดยมี นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้การต้อนรับ

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และประสานงานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสนับสนุนเครือข่ายของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเกษตร สร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และมีความยั่งยืนในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยรองผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำให้คณะทำงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่องบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จริงๆ

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปีนี้ถือว่าแล้งมากที่สุดในรอบ 10 ปี รัฐบาลจึงมีโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการให้ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนการผลิตได้เน้นให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งการอบรมตามโครงการนี้ก็มีหลายๆ หน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำงาน ซึ่งในหน่วยงานเกี่ยวกับเกษตรก็จะแยกเป็นอีกหลายหน่วยงาน ทั้งพัฒนาที่ดิน ตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ ก็มาให้ความรู้แก่เกษตรกรครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

“เกษตรกรก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ในเรื่องของการประกอบอาชีพ หลังจากนี้ เกษตรกรก็จะได้ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิต เช่น เมื่อก่อนเกษตรกรอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของการปลูกพืชโดยใช้วิธีปรับปรุงดิน และไม่รู้ว่าดินที่ปลูกพืชอยู่มีค่า npk เท่าไหร่ กรมพัฒนาที่ดิน ก็จะเข้ามาแนะนำในเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุในดิน ส่วนเรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมจากหลายๆ หน่วยงานมาให้คำแนะนำแยกจำเพาะเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งหลังจากนี้ ก็คาดว่าเกษตรกรจะสามารถนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อไป”

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...