xs
xsm
sm
md
lg

พสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ ครั้งนี้
ศูนย์ข่าวศรีราชา - พสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.

เช้าวันนี้ (2 เม.ย.) ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายอุกริช พึ่งโสภ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 62 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรี ในเขตเทศบาลปราจีนบุรีนับกว่า 500 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ส่วนที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเทศบาลนครแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 62 รูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกันแต่งกายชุดไทยเป็นเกียรติในพิธี

เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการประกาศให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยในปีพุทธศักราช 2559 นี้ ถือเป็นโอกาสมหามงคลที่พระองค์เจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ในการสร้างสรรค์ และธำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไป อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้แสดงออก และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เกิดความรู้สึกหวงแหนในวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติที่มีค่าของชาติ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันประกวด “ส้มตำไทยใส่ปูม้า” มีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ซุ้ม ประกอบด้วย 1.บ้านนาเก่า บ้านชากกระปอก 2.บ้านทุ่ง บ้านแหลมฉบัง 3.บ้านหนองคล้าใหม่ บ้านหนองขาม 4.บ้านอ่าวอุดม ตลาดอ่าวอุดม 5.บ้านจุกกระเชอ บ้านไร่หนึ่ง 6.บ้านนาเก่า วัดมโนรม 7.บ้านหนองคล้าเก่า หมู่บ้านแหลมทอง 8.บ้านบางละมุง บ้านห้วยเล็ก 9.บ้านเศรษฐีในฝัน บ้านหนองพังพวย 10.วัดพระประทานพร บ้านเขาน้ำซับ 11.บ้านทุ่งกราด บ้านหนองมะนาว และ 12.บ้านชากยายจีน

สำหรับที่อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.นภดล ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูก และอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย คณะอาจารย์ และคณะบุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงอุทิศ และทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ นอกจากนี้ พระองค์ทรงห่วงใย ให้การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึก และจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบก และในทะเล ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกองทัพเรือต่อไป
ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ ครั้งนี้
นางจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติครั้งนี้
โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร
อ.สัตหีบจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทิดพระเกียรติ
เหล่าทหาร ข้าราชการ ในพื้นที่อ.สัตหีบ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...