xs
xsm
sm
md
lg

จัดอีก “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 13 มุ่งยกระดับศูนย์กลางจัดแข่งมาตรฐานสากลในอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เวทีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 นี้ มุ่งยกระดับมาตรฐานจัดการแข่งขันสู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13” โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้สนับสนุนหลัก ร่วมแถลงข่าว

นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนร่วมมือจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยครั้งนี้นับเป็นทศวรรษที่ 2 คณะผู้จัดงานปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผล

ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ เห็นภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทยสู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

ขณะที่ระบบการแพทย์และพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์สั่งการหน่วยพยาบาลตามเส้นทางวิ่งจำนวน 19 จุด และรถปฐมพยาบาลระดับ advance วิ่งตามขบวนตลอดเส้นทางการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จำนวน 5 คัน และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 400 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และพนักงานกู้ชีพ ทั้งมีระบบการส่งต่อและโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการส่งต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และมีศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ปัจจุบัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นหนึ่งในสามของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการวิ่งจากองค์กรมาราธอนนานาชาติ หรือ AIMS เป้าหมายคือ ยกมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติสู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ “ASEAN Marathon Majors” เป็น 1 ใน 5 ของภูมิภาคอาเซียน ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยี RFID มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอน โดยใช้ RFID ติดไว้ที่รองเท้าของนักวิ่งแต่ละคนทำให้มีประสิทธิภาพในการอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาซอฟต์แวร์ ชื่อ KKU Time Tracking เพื่อสนับสนุนการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 โดยเฉพาะ ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนนักวิ่ง รวมไปถึงการแสดงผลการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

จึงมั่นใจได้ว่าการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติจะไม่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบดังกล่าว ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยพัฒนาเพื่อโครงการนี้ ได้สั่งสมทักษะ ความชำนาญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจหลายด้าน

สำหรับการจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13” ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 นี้ จัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด
นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...