xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้วยิ่งใหญ่ “งานเกษตรสุรนารี’ 59” มทส.โชว์เทคโนฯ เกษตรปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เปิดแล้ว  “งานเกษตรสุรนารี’ 59” โชว์เทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ที่ มทส. จ.นครราชสีมา วันนี้ ( 6 ม.ค.)
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “งานเกษตรสุรนารี 59” โชว์เทคโนโลยี “เกษตรปลอดภัย คนไทยเข้มแข็ง” ที่ มทส.โคราช 6-10 ม.ค.นี้

วันนี้ (6 ม.ค.) ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรสุรนารี 59” โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะให้การต้อนรับ มีเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานเกษตรสุรนารีก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตรทุกระดับ มีการนำผลงานวิจัยมาปรับใช้ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเกษตรปลอดภัย ด้วยการจัดกิจกรรมวิชาการหลากหลาย ถือเป็นมิติสำคัญในการเกื้อกูลให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม โดยเฉพาะในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากภาคการเกษตรมีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสาขาการผลิตที่สร้างอาชีพให้กับประชาชน มีบทบาทด้านการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานทดแทน เป็นวัตถุดิบด้านอุตสาหกรรมการส่งออก

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส.กล่าวว่า งาน “เกษตรสุรนารี” จัดมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคี รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่ชุมชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว

สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง” กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เช่น อาหารปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับจักรกลอากาศยาน การสัมมนาวิชาการ “เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง สู่มาตรฐานอาเซียน” การจัดอบรม อาทิ เลี้ยงวัวขุนอย่างไร ขายได้ตัวละแสนห้า ในยุค AEC การเลี้ยงไก่โคราชเพื่ออาชีพวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรปลอดภัย

การประกวดทางด้านพืชและด้านสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ งานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส. การประกวดสุนัข แพะ แกะ ไก่แจ้สวยงาม ปลาแฟนซีคาร์พ กล้วยไม้ ชวนชม ตลอดจน การประกวดปลากัด สวนถาด ฟาดแส้ โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร และพิเศษในปีนี้ คือ งานวันมันสำปะหลังโคราช หรือ Korat Tapioca Fair 2016 แสดงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมมันสำปะหลังไทย เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า มันสำปะหลังแบบครบวงจร

ด้านนิทรรศการพืชกลางแจ้งและแปลงเกษตรสาธิตบนพื้นที่กว่า 2 ไร่ มีอุโมงค์น้ำเต้าและบวบงู ทุ่งทานตะวัน หลากสีและดาวกระจายโทนสีชมพู โรงเรือนพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร สามารถนำแนวคิดไปใช้ปลูกพืชในครัวเรือนเองได้

โดยตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า คาราวานสินค้าลดค่าครองชีพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. เปิดให้ชมฟรีตลอดงานSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...