xs
xsm
sm
md
lg

รพ.สมเด็จฯ มอบรางวัลหน่วยงาน 5 ส. ที่ชนะเลิศการประกวด (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

โรงพยาบาลสมเด็จฯ มอบรางวัลหน่วยงาน 5 ส. ที่ชนะเลิศการประกวด
ศูนย์ข่าวศรีราชา - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่ชนะเลิศการประกวด 5 ส. เพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้พัฒนาคุณภาพของตนเองให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นวันนี้ (22 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมสุทัศน์-แอนนา ชั้น 5 ตึกอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในงานมหกรรม 5 ส. ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวม และแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพ 5 ส. 

คือ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล และเพื่อคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ 5 ส. ภายในโรงพยาบาล สร้างระบบดำเนินการ 5 ส.ให้เข้มแข็ง มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

สำหรับหน่วยงานที่ชนะเลิศในการประกวด 5 ส.ในครั้งนี้ ได้แก่ 1.กลุ่มรักษาพยาบาล ตึกผู้ป่วยสามัญ ได้แก่ หอผู้ป่วยตึกมหิดลอดุลยเดช ชั้น 4 กุมารเวช 2.กลุ่มรักษาพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ชนะเลิศ ได้แก่ หอผู้ป่วยตึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ชั้น 5

3.กลุ่มรักษาพยาบาล หน่วยเฉพาะทาง ชนะเลิศ ได้แก่ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา 4.กลุ่มสนับสนุนทางการรักษาพยาบาล ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยรับบริจาคโลหิต และ 5.กลุ่มสำนักงาน ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
5  หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดในครั้งนี้
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ของคณะกรรมการและผู้ได้รับรางวัล
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...