xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนปอแดงเกี่ยวข้าววันพ่อ นาข้าวอินทรีย์อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - ครู-อาจารย์โรงเรียนปอแดงวิทยา นำนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าววันพ่อนาข้าวอินทรีย์ของโรงเรียน เพื่อเป็นต้นทุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช

วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่บริเวณแปลงนาหลังโรงเรียนปอแดงวิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา พร้อมคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว โดยนายปรเมศฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายอำนวยพร ภูจีระ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างครื้นเครง และเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 นี้ด้วย

นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา ระบุว่า นาข้าวหลังโรงเรียนจำนวน 3 งาน เป็นแปลงเกษตรสาธิตที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล เป็นนาข้าวนาโยนวันแม่ เกี่ยววันพ่อ โดยได้ทำการโยนและปักดำในวันแม่ หรือ 12 สิงหาคม และกำหนดเกี่ยวข้าวในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยพันธุ์ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เป็นพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี

ขณะที่นาข้าวปลอดสารพิษ นาข้าวอินทรีย์เป็นการเข้ามาสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งการอบรม ให้ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และการบำรุงพืชด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ โดยข้าวเปลือกที่ได้จะเป็นต้นทุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน

นางระเบียบกล่าวอีกว่า ถือเป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทักษะและการเรียนรู้วิถีชาวนาที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านเป็นต้นแบบของผู้นำที่จะช่วยขยายพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ลดการใช้สารพิษในชุมชน ที่ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่นาข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นจากการเผยแพร่ และขยายผลของนักเรียนที่ไปแนะนำบอกกล่าวผู้ปกครอง ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังจัดให้พื้นที่นาข้าวหลังโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในหลวง ที่มีทั้งการเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่พันธุ์ ไข่ และการปลูกพืชพรรณไม้ผลพืชสวนกินได้จำนวนมากด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...