xs
xsm
sm
md
lg

เล็งทำแผนดึงทัวร์ต่างชาติจากหลวงพระบางเที่ยวต่อเชียงคานรับเปิด AEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เลย - จังหวัดเลยเปิดเวทีถกแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ระดมความเห็นจัดทำแผนเชื่อมโยงอำเภอเชียงคาน-แหล่งท่องเที่ยวใน สปป.ลาว โดยเฉพาะเมืองหลวงพระบาง หวังดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังซื้อสูงเข้าพื้นที่รับเปิดประชาคมอาเซียน

วันนี้ (3 พ.ย.) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย-ลาว) โดยมีนักลงทุนจาก สปป.ลาว และไทย เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย กล่าวถึงการจัดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น “โครงการการศึกษา ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถในการลงทุนบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558”

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันถกถึงแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาน จ.เลย ด้วยการขยายเส้นทางล่องเรือในแม่น้ำโขง ช่วงบ้านผาแบ่น ถึงปากแม่น้ำเหือง เป็นการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน โดยการล่องเรือในแม่น้ำโขงและสร้างเส้นทางเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน และเกิดการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ แต่ปัจจุบันยังขาดแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว

ทั้งนี้ อำเภอเชียงคานสามารถเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ สปป.ลาว ได้แก่ เมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรจะหาแนวทางดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้ามาเที่ยวต่อในอำเภอเชียงคานหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยเฉพาะเมืองชายแดน อำเภอเชียงคาน

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้มีความยั่งยืนและเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวโครงข่ายเชื่อมโยงระบบการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพื่อรองรับการเปิด AEC ในปี 2558 จึงต้องมีการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กับเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว (เส้นทางเมืองเชียงคาน-เมืองหลวงพระบาง) ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและรวบรวมข้อมูลศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยง และศึกษาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและคัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กำหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเมืองเชียงคานกับ สปป.ลาว ด้วยการจัดทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง และจัดทำลู่ทางการลงทุนในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงให้ได้ในอนาคตที่จะถึงเร็วๆ นี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...