xs
xsm
sm
md
lg

อยุธยาจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยรำลึกถึง “สมเด็จย่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 รำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งการสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (30 ต.ค.) ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งการสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย พร้อมทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละตลอดมา

นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้แสดงออกความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และเป็นแบบอย่างของความเอื้ออาทร ความเมตตา เป็นอัตลักษณ์ของอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเพื่อผู้อื่นด้วยความเสียสละตลอดมา ซึ่งการสังคมสงเคราะห์ และการอาสาสมัครนั้นเป็นภารกิจหนึ่งที่จะส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่างๆ ได้เข้าถึงบริการ และสวัสดิการของภาครัฐได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคงเข้มแข็งของสังคมไทยได้

โดยภายในงานได้มีการมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัดฯ รวม 12 ราย การมอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทผู้สูงอายุที่เสียชีวิตตามหลักสวัสดิการสังคม ตั้งแต่ปี 2557-2558 จำนวน 39 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจัดเลี้ยงอาหาร และมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ อีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...