xs
xsm
sm
md
lg

ชาวเชียงรายจัดขบวนรับ อัญเชิญ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” จากศรีลังกายิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เชียงราย - พระ ว.วชิรเมธี พร้อมผู้ว่าฯ และพระภิกษุ สามเณร 50 รูป นำขบวนทำทำพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา อัญเชิญ “ต้นศรีมหาโพธิ์” จากศรีลังกาลงเครื่อง เตรียมปลูกที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 28 ตุลาคมนี้

วันนี้้ (25 ต.ค.) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระนักเทศน์จากไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายกว่า 100 คน ร่วมกันจัดพิธีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ที่ประเทศศรีลังกาได้จัดส่งให้ตามความร่วมมือทางพระพุทธศาสนา ลงจากเครื่องบินของสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ทีจี 2130

ทั้งนี้ ได้มีการจัดเป็นขบวนแถวต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการฟ้อนรำ และลั่นกลองสะบัดชัยตามประเพณีแบบล้านนา และมีพระภิกษุสามเณร 50 รูป ร่วมกันสวดเจริญชัยมงคลคาถา ก่อนที่จะอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยขบวนรถยนต์ไปประดิษฐานที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก เพื่อทำพิธีปลูกอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ต.ค.2558

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย แจ้งว่า สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถือเป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นต้นไม้ที่ประทับ และตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่า ต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธุ์ต้นโพธิ์ กลายเป็นพันธุ์ไม้ที่ชาวพุทธเคารพนับถือเสมอมานับแต่สมัยพุทธกาล

ทั้งนี้ “ต้นโพธิ์” ในพระพุทธประวัติ 2 ต้นคือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และ ต้นอานันทโพธิ์ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งอานันทโพธิ์ ยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” นั้นอาจหมายถึงต้นที่อยู่ที่พุทธคยา ต้นโพธิ์ที่สืบมาจากหน่อโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา หรือต้นโพธิ์ที่เป็นอุเทสิกเจดีย์อื่นๆ ก็ได้ เช่น ต้นโพธิ์ตามวัดต่างๆ

การนำ “ต้นศรีมหาโพธิ์” ที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ประสานความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกาไว้ก่อนหน้านี้มาปลุกครั้งนี้ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศานาให้คงสืบไปแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศศรีลังกาที่มีความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...