xs
xsm
sm
md
lg

“ซินโครตรอน” เปิดรับ นศ. 10 ปท.ร่วมค่ายวิทย์ สัมผัสเทคโนฯ แสงสยามศูนย์กลางอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นักศึกษาสายวิทย์จาก 10 ประเทศอาเซียน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 3 (The 4th ASEAN Synchrotron Science Camp)  ปีที่ผ่านมา
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทย์ฯ จัดใหญ่ “ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ย. นี้ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษา 10 ประเทศ เข้าร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนแห่งใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (28 ก.ย.) ศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยห้องปฏิบัติการแสงสยามเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียนขึ้นเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ ทางสถาบันฯ มีเป้าหมายขยายฐานการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนไปสู่ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เพื่อต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงกำหนดจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Synchrotron Science Camp) ขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ตลอดจนเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียนครั้งที่ 4 นี้ ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2558 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.slri.or.th/sciencecamp หรือ 0-4421-7040 ต่อ 1604-1605 ด่วนรับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...