xs
xsm
sm
md
lg

คสช.เข้าแก้ปัญหาการบริหารงาน ผอ.ร.ร.วัดจุกกะเฌอ หลังมีการร้องเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

คสช. เข้าแก้ปัญหา การบริหารงาน ผอ.รร.วัดจุกกะเฌอ หลังมีการร้องเรียน
ศูนย์ข่าวศรีราชา - คสช.เข้าแก้ปัญหาผอ.ร.ร.วัดจุกกะเฌอ หลังชาวบ้าน และครูร้องเรียนบริหารงานที่ไม่โปร่งใส เบื้องต้น ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป

วันนี้ (23 ก.ย.) ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 อ.เมือง จ.ชลบุรี (คสช.) ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ อ.ศรีราชา พร้อมด้วย นายศุภมิตร์ ศิริณัฑมากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อแก้ปัญหา หลัง นายวิชาญ ทองดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ถูกคณะครูภายในโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร้องเรียนถึงการบริหารงานไม่โปร่งใส สร้างความไม่พอใจต่อการบริหารงาน

สำหรับการบริหารงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ประกอบด้วย การก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับ โดยเฉพาะในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันในช่วงที่เด็กนักเรียนปิดภาคเรียน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ถูกหน่วยงานดังกล่าวทวงถามมาโดยตลอด

เงินรายได้จากกิจกรรมวันเด็กไม่มีการชี้แจงให้รับทราบ เงินที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และโรงงานไม่มีการดำเนินการหรือชี้แจง เงินจากสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนที่มีการซื้อขายสินค้าในร้านค้า แต่ไม่มีการนำเงินส่งสหกรณ์ร้านค้าหรือชี้แจง และเงินคงเหลือจากอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ไม่มีการชี้แจงให้ทราบ

พ.อ.ประเสริฐ กล่าว่า จากปัญหาการบริหารงานที่สร้างความไม่พอใจต่อครูภายโรงเรียน และผู้ปกครองนั้น ได้ให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงให้ทราบ ซึ่งก็สามารถชี้แจงปัญหาต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เรื่องงบประมาณ

ดังนั้น กรณีดังกล่าวจะต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จะต้องเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป

สาเหตุที่เกิดปัญหาขึ้นนั้น เนื่องจากไม่มีการพูดคุย หรือประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูภายในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีเพียงแต่นำไปพูดกันต่อไป จนเป็นเรื่องเป็นราว และไม่ต้องการให้มีการชุมนุมเรียกร้องในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ดังนั้น ควรจะต้องมีการประชุม และชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายศุภมิตร์ ศิริณัฑมากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวา เบื้องต้น ได้มีการชี้แจง และทำความเข้าใจในระดับหนึ่ง แต่ต้องตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานซึ่งจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง โดยขณะนี้ได้ขอเอกสารตามที่ถูกร้องเรียนไปบ้างแล้ว ซึ่งหากมีความผิดก็ต้องถูกดำเนินการในทันที อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

นายอะหนุ่ย จันละบุตร ตัวแทนครูโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีครูหลายคนจะต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งการเบิกเงินไปทำตามโครงการที่แจ้งไว้ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามโครงการ และแผนงานที่วางไว้ โดยหวั่นว่าครูที่ร่วมเบิกจ่ายอาจจะได้รับผลกระทบด้วย จึงต้องการให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำการชี้แจง และมีหน่วยงานระดับสูงเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความยุติธรรม

นายจรูญ สุวรรณพงษ์สา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้อำนวยการไม่เคยประชุม หรือชี้แจงให้คณะกรรมการหรือชาวบ้านทราบถึงการบริหารงานจัดการใดๆ ภายในโรงเรียน โดยดำเนินการด้วยตัวเอง ทำให้เคลือบแคลงใจ ดังนั้น ควรจะประชุม หรือชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบบ้าง
ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย
มีการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชาวบ้าน
การไม่พอใจครั้งนี้ เกิดจากการแก้ไข ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน แต่ไม่มีรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...