xs
xsm
sm
md
lg

เพชรบุรีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “หนองปรง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรี เปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชุมชนหนองปรง” เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่

วันนี้ (19 ก.ย.) ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหนองปรง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีเขาย้อย นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี น.ส.สมพร หอมกลิ่น กำนันตำบลหนองปรง (ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองจิก) หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหนองปรง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี โดยการนำวิถีชีวิตพื้นบ้าน วัฒนธรรม และประเพณีของชาวไทยทรงดำมาเป็นจุดขายดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชม และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำในชุมชนหนองปรง

โดยชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหนองปรง ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชาวชุมชนไทยทรงดำบ้านหนองปรง กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้องงรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์จุดเด่นทางวัฒนธรรมในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนแห่งใหม่

นอกจากนี้ ยังเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น สำหรับกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การนมัสการพระพุทธรูปสมัยทราวดี ชมศิลปกรรมของโบสถ์วัดหนองปรง ชมเรือนไทยทรงดำแบบดั้งเดิม ชมพิพิธภัณฑ์ปานถนอม และเรียนรู้วิถีชีวิตไทยทรงดำ ชมการแสดงพื้นบ้านไทยทรงดำ การทอผ้า การทำอาหารพื้นบ้าน จักสานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และสินค้าไทยทรงดำ
กำลังโหลดความคิดเห็น