xs
xsm
sm
md
lg

สหพันธ์ปลัดฯ-ภตช.ร่วมปกป้องครูแฉนมบูด สพป.ยกย่อง “ครูเอ” ช่วยนักเรียนทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


น่าน - หลายหน่วยงานทั้ง สพป.น่านเขต 1-สหพันธ์ปลัดฯ-ภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตฯ ร่วมยกย่อง-ปกป้อง “ครูเอ” ครูสาวโรงเรียนบ้านน้ำลี หลังออกมาแฉนมบูดจนตื่นกันทั้งประเทศ จี้ต้นสังกัด-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบปัญหานมโรงเรียนให้ถึงแก่น

วันนี้ (15 ก.ย.) นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายสมเร็จ อุดแดง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ น.ส.วิไลวรรณ กองนันท์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านน้ำลี ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน เพื่อเป็นการยกย่องครูที่กระทำความดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้เป็นประจักษ์ เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทั่วไปและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้กระทำความดีให้มีกำลังใจในการกระทำคุณงามความดี หลังนำเรื่องนมบูดเน่าของโรงเรียนแจ้งแก่สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กนักเรียน นำไปสู่การตรวจสอบคุณภาพนมและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและแก่นักเรียนทั้งประเทศ

ด้าน น.ส.วิไลวรรณ กองนันท์ หรือครูเอ โรงเรียนบ้านน้ำลี กล่าวว่า รู้สึกดีใจในสิ่งที่ตนเองสะท้อนปัญหาเรื่องนมโรงเรียนออกไปแล้วได้รับการแก้ไข โดยหวังว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ในชนบทถิ่นทุรกันดาร และจากนี้ก็จะตั้งใจทำงานในอาชีพครูอย่างที่ใจรักต่อไป

นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) ได้ทำหนังสือให้กำลังใจคุณครูวิไลวรรณ กองนันท์ กรณีเปิดโปงเรื่องนมโรงเรียนบูดสู่สังคม จนนำไปสู่การแก้ไขที่ดีขึ้นในระดับประเทศ ส่งผลดีต่อเด็กนักเรียนทุกคน และเป็นการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

โดยระบุว่า จากเหตุการณ์และการกระทำดังกล่าวของคุณครูวิไลวรรณ กองนันท์ นับได้ว่าเป็นผู้กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูทั่วประเทศ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการของของข้าราชการทุกคนสมควรแก่การยกย่องเชิดชู แต่ในทางกลับกัน ปรากฏว่าคุณครูวิไลวรรณ กองนันท์ กลับถูกกดดันและมีกระแสต่อต้านจากหลายฝ่ายในพื้นที่ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนมโรงเรียนบูด ทั้งยังมีการข่มขู่คุณครูอีกด้วย

สหพันธ์ปลัดอําเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) เห็นว่า เพื่อให้ความคุ้มครองคุณครูในฐานะข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่และคุ้มครองบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยกย่องเชิดชูในคุณงามความดี เป็นการให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงออกประกาศให้หน่วยงานราชการหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ได้ตระหนักและดำเนินการ ดังนี้

1. ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับของคุณครูวิไลวรรณ กองนันท์ รวมถึงผู้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครองคุณครูในเบื้องต้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เดิมได้ตามปกติ

2. ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริง การสืบสวน การสอบสวน ต้องดำเนินการให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เสมอภาค และเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตามเจตนารมณ์ของสหพันธ์ปลัดอําเภอแห่งประเทศไทย และเป็นการให้กำลังใจคุณครู ซึ่งเป็นข้าราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างมั่นคง และมีกำลังใจอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในวันพรุ่งนี้ (16 ก.ย.) ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำลี เพื่อพบกับครูวิไลวรณ เพื่อให้กำลังใจและสอบถามรายละเอียด พร้อมกับจะเข้าตรวจสอบนมโรงเรียนอีก 2 โรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนจาก อบต.ปิงหลวง

นอกจากนี้ยังจะเข้าพบผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน เพื่อให้ดูแลคุ้มครองความปลอดภัยคุณครูที่ถูกข่มขู่อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...