xs
xsm
sm
md
lg

ต้อนสถานบริการรอบรั้ว มข.ลงนามจัดระเบียบ ติงข้อบังคับยังไม่เคลียร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ม.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดระเบียบสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. คุมเข้มร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หอพัก ร้านเกม และอินเทอร์เน็ต ด้านผู้ประกอบการร้านอาหารกังวลข้อบังคับเรื่องระยะห่างร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์กับสถานศึกษายังไม่เคลียร์

วันนี้ (8 ก.ย. 58) ที่ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ โดยมีนายวิวัฒน์ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น รศ.ดร.เพียงศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดี มข. นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลา น.อ.จิรศักดิ์ อินทวงษ์ รองผอ.กอ.รมน.ขอนแก่น และผู้ประกอบการหอพัก ร้านอาหาร ร้านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ มากกว่า 200 แห่ง ร่วมลงนาม

ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กำหนดห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

จังหวัดขอนแก่น, ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยราชการ และผู้ประกอบการรอบๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อบูรณาการเชิงป้องกันระดับพื้นที่ โดยเน้นการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับหอพัก สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม อินเทอร์เน็ต และแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น รณรงค์ให้เกิดกระแสสังคมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ตระหนักในปัญหา และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมรอบสถานศึกษาเป็นสังคมสันติสุข ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน ทาง สภ.เมืองขอนแก่นได้จัดทำสติกเกอร์สถานบริการที่สนับสนุนการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา มอบให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร หอพัก ร้านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยลักษณะเป็นสติกเกอร์ขนาดใหญ่ พื้นสีเขียว มีข้อความแสดงว่า สถานประกอบการดังกล่าวให้ความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

ด้านนายศิริชัย กาญจนวรรณ เจ้าของร้าน “สรวลหรรษา” ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มใกล้รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ข้อห้ามที่กำหนดขึ้น ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ทางผู้ประกอบการร้านอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถปฏิบัติตามได้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยดี ดำเนินการตามข้อห้ามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขณะเดียวกันจะขอความร่วมมือกับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านควรพกบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อสะดวกต่อการควบคุมจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขอตรวจของเจ้าหน้าที่ โดยจะขอเช็กบิลทุกโต๊ะในเวลา 23.30 น. เพื่อให้ร้านปิดทันเวลา 24.00 น.ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษานั้น ยังไม่ชัดเจนว่า ต้องห่างจากสถานศึกษาระยะทางเท่าใด ทั้งใช้จุดใดของสถานศึกษาเป็นจุดตั้งต้นวัดระยะทาง ซึ่งจะต้องพิจารณากำหนดรายละเอียดออกมาให้ชัดเจน โดยร้านสรวลหรรษาพร้อมปฏิบัติตาม หากสถานที่ตั้งของร้านใกล้สถานศึกษาตามที่ข้อห้ามกำหนดก็พร้อมจะงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำหน่ายเพียงแค่อาหารเท่านั้น ซึ่งยอมรับว่าอาจทำให้กำไรลดลงบ้าง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ
หน่วยงานรัฐมอบสติ๊กเกอร์ให้กับสถานประกอบการที่ร่วมลงนาม

นายศิริชัย กาญจนวรรณ เจ้าของร้าน “สรวลหรรษา” ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ใกล้รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...