xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนนายสิบทหารบกจัดพิธีประดับเครื่องหมายดอกจัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประจวบคีรีขันธ์ - โรงเรียนนายสิบทหารบก จัดพิธีประดับเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และตราสัญลักษณ์โรงเรียน ให้นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 19 ผลัดที่ 1

วันนี้ (4 ก.ย.) ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ดร.สัญญา จันทร์สงวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และเข็มสัญลักษณ์โรงเรียนนายสิบทหารบก ให้แก่นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 ผลัดที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 มีรองผู้บังคับการ เสนาธิการ ผู้บังคับหน่วยขึ้นเตรง นายทหาร นายสิบ และนักเรียนนายสิบเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้รับนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 19 ผลัดที่ 1 หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2558 ถึงปัจจุบัน ได้ทำการฝึกเบื้องต้น และศึกษาวิชาต่างๆ ที่โรงเรียนได้กำหนดขึ้นเป็นบางส่วน เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 19 ผลัดที่ 1 ประจำการศึกษา 2558 กรมนักเรียน จึงจัดกระทำพิธีประดับเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และตราสัญลักษณ์โรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้น

โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารประทวนของกองทัพบก ซึ่งเป็นกำลังหลัก และเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบก นักเรียนนายสิบทหารบก มีดอกจันเป็นสัญลักษณ์ กลีบดอกที่มีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นปลายแหลมมี 5-8 แฉก ชี้ไปทุกทิศทาง เปรียบเสมือนนักเรียนนายสิบที่สำเร็จออกไปรับราชการทั่วกองทัพบก เพื่อรับใช้ประเทศชาติ สถานบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน กลีบดอกที่ติดอยู่กับขั้วผล มีความหมายเตือนใจไม่ให้ลืมตน และสถาบัน รำลึกถึงเกียรติยศ และชื่อเสียงของสถาบันตลอดเวลา อีกทั้งในการฝึกศึกษาจำเป็นต้องแต่งตั้งนักเรียนบังคับบัญชาขึ้น เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ ในการบังคับบัญชานักเรียนนายสิบ และประสานความร่วมมือกับเพื่อนนักเรียนนายสิบด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนเพื่อเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารขนาดเล็กในอนาคต

ในโอกาสนี้ พล.ต.ดร.สัญญา ได้กล่าวให้โอวาทโดยย้ำให้นักเรียนนายสิบรำลึกถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียงของตนเอง และสถาบัน ให้สมกับเป็นนักเรียนนายสิบของกองทัพบก สำหรับนักเรียนบังคับบัญชา ซึ่งถือว่าได้รับความไว้วางใจ การยอมรับจากเพื่อนนักเรียนนายสิบ และจากผู้บังคับบัญชา ขอให้เป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชา ดูแลความเป็นอยู่ของเพื่อนนักเรียนนายสิบ ต้องให้คำแนะนำแก่เพื่อน เป็นตัวอย่างที่ดี และถูกต้อง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...