xs
xsm
sm
md
lg

ชลบุรีจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - จังหวัดชลบุรี เตรียมจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 แทนการละเล่น หรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลแทนการละเล่น หรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น

โดยการสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยมาแต่เดิม โดยก่อนสิ้นปี พระสงฆ์จะไปเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้นก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถา ออกอากาศไปทั่วประเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ต่อมา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นำคณะสงฆ์วัดสระเกศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้น ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ โดยอนุวัติตามโบราณพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิม การสวดมนต์ข้ามปีจึงถือได้ว่าเริ่มจัดขึ้นที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นครั้งแรก

และในปีพุทธศักราช 2549 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็นทางการ และต่อมา คณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่งดงาม ควรแก่การส่งเสริม ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำนวยการ และให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ของจังหวัดนั้น

สำหรับจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรี พร้อมครอบครัวร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อ ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมทำกิจกรรมเป็นสิริมงคล ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 เวลา 02.00 น.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...